Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

O MEDIJSKOJ PISMENOSTI I POLITICI EMITOVANJA

Sažetak

Prikaz knjige: Dafna Lemiš, Deca i televizija, globalna perspektiva, Clio, Beograd, 2008.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2010 УДК 316.774:654.197(049.3) 393-396
ç