Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

O hrišćanskom i građanskom identitetu: Razmatranja o aktuelnim pitanjima duhovne situacije našeg vremena

Sažetak

Gojko Perović, 2020, O hrišćanskom i građanskom identitetu: Razmatranja o aktuelnim pitanjima duhovne situacije našeg vremena, Priredio i predgovor napisao prof. Dragan Jakovljević, Nikšić: Institut za srpsku kulturu, str. 174.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2021 2/2021 УДК 271.22(497.11)(497.16)“20“(049.3) 285-289
ç