Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

NOVI SOCIJALIZAM KAO EPOHALNA POTREBA

Sažetak

Izlaganje na promociji knjige Vjerana Katunarića “Svjetski antibarbarus, o uzrocima propasti bivšeg i nadolaska novog socijalizma” (Filozofski fakultet u Beogradu, 29 maj 2014), izdavač Društvo „Povijest izvan mitova“, Zagreb, 2013.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2014 325-334
ç