Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

NOVI MEDIJSKI ZAKONI U SRBIJI I EVROPSKI STANDARDI

Sažetak

Krajem maja meseca 2009. godine u Rejkjaviku (Island) je održana prva konferencija ministara nadležnih za medije i nove komunikacione usluge u zemljama članicama Saveta Evrope. Ovom prilikom je usvojena politička deklaracija, kao i nekoliko rezolucija MCM(2009)011. Na ovaj su način postavljeni temelji sistem evropskih standarda za novu ulogu medija na početku trećeg milenijuma. Ovako postavljeni standardi obavezuju sve zemlje članice Saveta Evro­pe (pa time i Republiku Srbiju). U njihovoj se osnovi nalaze zahtevi prihvaćeni u Beloj knjizi o interkulturnom dijalogu Saveta Evrope (koja je usvojena maja 2008. godine u Strazburu). Ova Knjiga predstavlja još jedan doprinos promovisanju interkulturnog dijaloga koji doprinosi suštinskom cilju najmasovnije regionalne organizacije Saveta Evrope, a to su zaštita i promovisanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Ovaj koncept promovisanja svesti, razumevanja, pomirenja i tolerancije, kao i sprečavanje konflikata bilo koje vrste i postizanje čvrste integracije i kohezije u svakom društvu je, zapravo, uspostavljen na trećem samitu šefova država ili vlada zemalja članica Saveta Evrope iz 2005. godine. Ovako postavljeni ciljevi su potvrđeni iste godine u Faro deklaraciji o strategiji Saveta Evrope za interkulturni dijalog koju su usvojili ministri za kulturu pojedinih zemalja. Kao i tradicionalni mediji, novi pružaoci usluga masovnih komunikacija nalik medijima (elektronski mediji i drugi oblici kompjuterskih i internet tehnologija) trebalo bi da teže ka unapređenju i poštovanju osnovnih ljudskih i društvenih vrednosti. Novi načini kreiranja sadržaja i izražavanja i traženja i širenja informacija u domenu masovnih komunikacija pojačavaju, ali mogu da predstavljaju i izazov osnovnim pravima i slobodama. Postojeći medijski standardi koji su bi­li razvijeni za tradicionalne oblike masovnih komunikacija mogu da važe i za nove usluge i za pružaoce novih medijskih usluga (prava, dužnosti i odgovornosti). Na bazi ovih evropskih standarda su nedavno doneta tri medijska zakona u Republici Srbiji.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић, З., ‘Тлобализација и дезинтеграција – културни, медијски и образовни аспекти’’, Српска политичка мисао, Београд, бр. 1/2010.
  2. Арацки, З., ‘’Медији, глобализација културе и очување идентитета’’, Култура, Београд, бр. 132/2011.
  3. Баић, П., ‘’Живот или смрт штампаних медија изазов дигиталног доба’’, ЦМ, Београд, бр. 24/2012.
  4. Бауер, И., ‘’Улога друштвених медија у Србији’’, Сингидунум ревија, Београд, бр. 2/2012.
  5. Баћевић, Љ., ‘’Медиј као средство политичке културе’’, Социолошки преглед, Београд, бр. 1/1995.
  6. Боровица, Т., Костовић, С., ‘’Савремени медији у функцији образовне револуције’’, Култура, Београд, бр. 133/2011.
  7. Булатовић, Љ., Булатовић, Г., Арсенијевић, О., ‘’Дигитална медијска конвергенција’’, Култура, Београд, бр. 135/2012.
  8. Вељановски, Р., ‘’Медији и држава у транзицији’’, Годишњак Факултета политичких наука, Београд, бр. 3/2009.
  9. Вељановски, Р., ‘’Медији између бизниса, политике и одговорности према јавности’’, Годишњак Факултета политичких наука, Београд, бр.6/2011.
  10. Вељановски, Р., ‘’Куда стреми европска медијска политика’’, Култу­ра, Београд, бр. 132/2011.
  11. Вуксановић, Д., ‘’Визуелна култура у ери медија’’, Култура, Београд, бр. 135/2012.
  12. Вучковић, Ж., Стокић, Г., Стиповчић, М., ‘’Дигитални свет и фено­мен сувишна информација’’, Култура, Београд, бр. 135/2012.
  13. Вучковић, Ј., ‘’Људска права и медији’’, Зборник Правног факулте­та у Нишу, Ниш, бр. 55/2010.
  14. Гајић, С., ‘’Медији, идентитет и приказивање друштвене стварности’’, Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 1-2/2010.
  15. Дедић, Д., ‘’Медији и интердисциплинарност’’, Култура, Београд, бр. 133/2011.
  16. Ђорђевић, Р., ‘’Однос медија према подкултурним изражавањима младих у граду’’, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Косовска Митровица, бр. 41/2011.
  17. Јанев, И., Међународне организације и интеграције, Београд, 2008.
  18. Јевтовић, З., Арацки, З., ‘’Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији почетком 21. века’’, Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 1-2/2010.
  19. Јефтић, Н., ‘’Право на комуницирање као ново освојено човеково право’’, Међународни проблеми, Београд, бр. 4/2008.
  20. Клеут, Ј., ”Интерактивност и мултимедијалност у потрази за значењем и континуитетом”, Култура, Београд, бр. 135/2012.
  21. Косјерина, З., ‘’Ка интернет демократији стратегија за новомедијски активизам и нека њихова социолошка одређења’’, Култура, Београд, бр. 127/2010.
  22. Матинели, А., ‘’Нови медији и креативне индустрије нове могућности за публику’’, Култура, Београд, бр. 128/2010.
  23. Ћаловић, Д., ‘’Медији у потрази за естетиком медија’’, Култура, Београд, бр. 133/2011.
  24. Ћитић, Т., ‘’Институционални и законски оквири развоја дигиталне телевизије у Србији’’, ЦМ, Београд, бр. 14/2010.
  25. Танасић, Н., ‘’Медији и култура како глобални процеси изигравају сами себе’’, Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 1-2/2010.
  26. Трповски, Ж., ‘’Технички аспекти дигитализације медија’’, Култура, Београд, бр. 135/2012.
  27. Удовичић, Р., ‘’Међународни трендови и креирање свести’’, Култу­ра, Београд, бр. 132/2011.
  28. Цветковић, В., ‘’Медијска одговорност политичара у Србији’’, Теме, Ниш, бр. 1-4/2001.
  29. Чупић, Ч., ‘’Политичка култура и медији’’, Годишњак Факултета политичких наука, Београд, бр. 3/2009.
  30. Чупић, Ч., ‘’Слобода и злоупотреба слободе у медијима’’, Годишњак Факултета политичких наука, Београд, бр. 4/2010.
  31. Шабановић, Е., ”Анализа медијског дискурса у Србији са освртом на мултикултуралну комуникацију и професионалну етику”, Култура, Београд, бр. 127/2010.
PERIODIKA Politička revija 3/2014 УДК 316.774:340.134(497.11) 161-182
ç