Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

НОВИ ЈАВНИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Сажетак

Аутор пише о новом јавном менаџменту као новом ви­ду управљања (New Public Managment), односно о реосмишљавању владе. Дефинише појмове јавног сектора, јавног добра, јавне услуге, јавне службе, редефинише класичне функције државе, посебно када је реч о предузетничком моделу новог јавног управљања. Сматра да је нови јавни менаџмент део политичког система, али, да његова реформа подразумева истовремено и реформу друштвеног, односно актуелног политичког система Србије. Она је усмерена ка функционалнијем, флексибилнијем и развијенијем реформском моделу ко­ри води даљој демократизации друштва, правној држави и грађанском друштву. свакако, укључујући и достигнућа европских земаља, пре свега В. Британије и Немачке, али и САД и Новог Зеланда чији су модели и искуства итекако примењивани у реформи политичког система, односно јавног сектора у Србији у условима транзиције.

кључне речи:

Референце

  1. Б. Машић: Стратегијски менаџмент, Универзитет Браћа Карић, Београд, 2001.
  2. Б. Ставрић и С. Вукићевић: Основи менаџмента, Управљање предузећем, Београд, 1993.
  3. Georges Katroungolos la Crise de légitimité, de l administration, Athens 1993.
  4. Д. Милосав: Организација управе, Правни факултет, Нови Сад, 1993.
  5. Д. Ристић: Менаџмент, управљање и руковођење, Футура, Нови Сад, 1995.
  6. Dzerald Grinberg, R. Baron: Понашање у организацијама, ЖЕЛНИД, Београд, 1998.
  7. Е. Ахметовић: Организација предузећа, С ЧИКОС, Суботица, 1996.
  8. “Закон о јавним предузећима”, Сл. гласник Републике Србије, бр. 6/90.
  9. “Закон о јавним службама”, Сл. гласник Републике Србије, бр. 6/90.
  10. Извод из литературе за предмет: Управљање јавним секторима привреде, Београд, 200о.
  11. И. Аджес: Управљање променама, Агора Прометеј, Нови Сад, 1994.
  12. Л. Диги: Преобраћај јавног права, Геца Кон, Београд, 1929.
  13. М. Ливи: Доба софтвера и хардвера, специјално за пословни круг, септембар 1995.
  14. М. Милисављевић: Положај и улога јавних предузећа у Србији, Ин­ститут економских наука, Београд, 1995.
  15. Н. Стјепановић: Управно право, Београд, 1982.
  16. R.G. Schroeder: Upravljanje proizvodnjom, odlučivanje u funkciji proiz­vodnje, sveučilište Minnesote, Zagreb, 1990.
  17. С. Костадиновић: Ауторизовано предавање из предмета Управљање јавним секторима привреде, Факултет за менаџмент Браћа Карић, Београд, 2000.
  18. С. Костадиновић, З. Јевтић: Људски потенцијали на железници, Графо-ЖИГ, Београд, 1996.
  19. С. Костадиновић, М. Рачић, Г. Љубојевић: Пословно право, Графо-­ЖИГ, Београд, 2002.
  20. С. Каравидић: Транзиција и развој привреде, Институт за политичке студије, Центар за транзицију и развој, Београд, 2001.
  21. С. Костадиновић: Увод у предмет, управљање јавног сектора, привреде, Факултет за менаџмент Браћа Карић, 2000.
  22. С. Поповић, Б. Марковић, М. Петровић, Управно право, Београд, 1995.
  23. С. Милић: “Организациони појам управе, Правни зборник, Подгори­ца, 2/3-1995.
  24. “Устав СРЈ”, Сл. лист СРЈ, бр. 1-92
  25. др Драган Суботић: Политички менаџмент, Београд, 2007.
  26. др Драган Суботић: Менаџмент у политици, Београд, 2008.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 321(497.11):005 91-114