Изабери језик:
Тема броја

КРАЈ ГЛОБАЛНОГ УНИПОЛАРИЗМА

„НОВИ ХЛАДНИ РАТ“: ДЕФИНИЦИЈЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ И МОГУЋИ ИСХОДИ

Сажетак

Рад има за циљ да испита саме терминолошке контроверзе везане за појам новог хладног рата. Интенција рада је и да се одговори на питање шта ће одлучитити победника у сукобу две силе, посебно у контексту америчко-кинеског „трговинског рата” који је смањио међусобну зависност две стране, дајући простор за дивергентније спољнополитичко понашање. Додатно, намера рада је и анализа утицаја рата у Украјини и санкција према Руској Федерацији на односе Вашингтона и Пекинга. Анализом садржаја релевантне литературе дошло се до следећих закључака: (а) Интелектуални алати „старог хладног рата“ и „обуздавања“ не могу пуно помоћи креаторима политике у Вашингтону и Пекингу да се носе са геополитичким изазовима данашњице; (б) Иако Вашингтон и Пекинг инсистирају да нису у „новом хладном рату“, таква аналогија је све чешћа у дискусијама о односима две државе и оне се често понашају као да су у њему. Суштински елемент старог хладног рата – „стање непријатељства без оружаног сукоба“ – је присутан, пошто обе земље траже моћ и утицај, или желе да опструишу или обуздају једна другу градећи нове безбедносне архитектуре, трговинске и финансијске режиме и развијајући системе регулације технологије и глобалних норми; в) Дубоке везе између економија две супростављене суперсиле, међусобна зависност од технологије, трговине и података никада нису постојале у оригиналном Хладном рату, а прекид привредне сарадње гурнуо би обе државе и свет у дубоку вишегодишњу депресију. Ова међуповезаност отвара могућности коегзистенције, које могу довести и до краја тзв. „Другог хладног рата“.

кључне речи:

Референце

  • Abrams, Elliott. 2022. „The New Cold War’’. CFR. Последњи приступ: 3. 3. 2022. https://www.cfr.org/blog/new-cold-war-0
  • Altheyabi, Jameel. 2022. „New Cold War, or World War III? ’’ Saudi Gazette. Последњи приступ: 26. 2. 2022. https://www.saudigazette.com.sa/article/617526/Opinion/New-Cold-War-or-World-War-III
  • Bordoff, Jason and O’Sullivan Meghan L. 2022. „Green Upheaval: The New Geopolitics of Energy’’. Foreign Affairs 101(1): 68-84.
  • Bovt, George. 2015. „Who Will Win the New Cold War?’’ The Moscow Times. Последњи приступ: 31. 3. 2022. https://www.themoscowtimes.com/2015/03/31/who-will-win-the-new-cold-war-a45307
  • Brands, Hall. 2022. „The Dangers of Decline’’. The Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2022/04/14/china-decline-dangers/.
  • Bremmer, Ian. 2022. „The New Cold War Could Soon Heat Up’’. Foreign Affairs. Последњи приступ: 20. 6. 2022. https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-05-05/new-cold-war-could-soon-heat
  • Browne, Andrew. 2022. „This Cold War May Come With a Second Front’’. Bloomberg. Последњи приступ: 12. 3. 2022. https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-03-12/this-cold-war-may-come-with-a-second-front-new-economy-saturday
  • Chellaney, Brahma. 2022. „The new US-Russia cold war will accelerate China’s rise’’. The Hill. Последњи приступ: 7. 3. 2022. https://thehill.com/opinion/national-security/597062-the-new-us-russia-cold-war-will-accelerate-chinas-rise
  • Curran, James. 2022. „Don’t Leave Economics Out of Competition With China’’. The National Interest. Последњи приступ: 28. 6. 2022. https://nationalinterest.org/feature/don%E2%80%99t-leave-economics-out-competition-china-203226
  • Daly, Robert. 2022. „China and the United States: It’s a Cold War, but don’t panic’’. The Bulletin. Последњи приступ: 10. 3. 2022. https://thebulletin.org/premium/2022-03/china-and-the-united-states-its-a-cold-war-but-dont-panic/
  • Frankel, Jeffrey. 2022. „Does International Trade Weaken or Strengthen Countries’ Resilience?’’. Последњи приступ: 20. 6. 2022. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/international-trade-resilience-four-economic-problems-by-jeffrey-frankel-2022-06?barrier=accesspaylog
  • Fraz, Syed and Naqvi, Hussain. 2022. „Are China and America Already in a Second Cold War?’’. Последњи приступ: 1. 3. 2022. The National Interest. https://nationalinterest.org/feature/are-china-and-america-already-second-cold-war-200867?page=0%2C1
  • Golub, Grant. 2022. „Biden Insists He Doesn’t Want a New Cold War. His Actions Say Otherwise’’. The National Interest. Последњи приступ: 12. 2. 2022. https://nationalinterest.org/feature/biden-insists-he-doesn%E2%80%99t-want-new-cold-war-his-actions-say-otherwise-200484
  • Harshaw, Tobin. 2022. „China’s Challenge to the U.S. Is So Much More Than Cold War 2’’.  Bloomberg. Последњи приступ: 19. 2. 2022. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-02-19/china-challenge-to-u-s-is-more-than-cold-war-2#xj4y7vzkg
  • Hirsh, Michael. 2022. „We Are Now in a Global Cold War’’. Foreign Policy, Последњи приступ: 27. 6. 2022. https://foreignpolicy.com/2022/06/27/new-cold-war-nato-summit-united-states-russia-ukraine-china/
  • Ikenberry, John G., Nathan, Andrew. J., Thornton, Susan, Zhe, Sun, & Mearsheimer, John J. 2022. „Rival of America’s Making?: The Debate over Washington’s China Strategy’’. Foreign Affairs 101(2): 172-188.
  • Kagan, Robert. 2022. „The Price of Hegemony: Can America Learn to Use Its Power?’’. Foreign Affairs 101 (3): 10-19.
  • Kotkin, Stephen. 2022. „The Cold War Never Ended: Ukraine, the China Challenge, and the Revival of the West’’. Foreign Affairs 101 (3): 64-79.
  • Krepinevich, Andrew. 2022. „The New Nuclear Age: How China’s Growing Nuclear Arsenal Threatens Deterrence’’. Foreign Affairs 101 (3): 92-104.
  • Latham, Andrew (2021). „What’s happening with China is not a new Cold War’’. The Hill. Последњи приступ: 11. 4. 2022. https://thehill.com/opinion/national-security/579994-whats-happening-with-china-is-not-a-new-cold-war/
  • Ma, Yihan. 2022. ,,Value of U.S. exports to China from 2011 to 2021’’, https://www.statista.com/statistics/277584/value-of-us-exports-to-china-since-2007/
  • Sanger, David. 2021. „Washington Hears Echoes of the ’50s and Worries: Is This a Cold War With China?“ The New York Times. Последњи приступ: 15. 6. 2022. https://www.nytimes.com/2021/10/17/us/politics/china-new-cold-war.html
  • Stiglitz, Joseph. 2022. „How the US Could Lose the New Cold War“. Project Syndicate. Последњи приступ: 17. 6. 2022. https://www.project-syndicate.org/commentary/us-squandering-soft-power-appeal-in-cold-war-with-china-by-joseph-e-stiglitz-2022-06?barrier=accesspaylog
  • Takahashi, Keikichi. 2022. „China-US Competition Is Not a New Cold War“. The Diplomat. Последњи приступ: 23. 3. 2022. https://thediplomat.com/2022/03/china-us-competition-is-not-a-new-cold-war/
  • Wyne, Ali. 2022. „Beware a ‘new Cold War’ narrative for the U.S. and China“. Fortune. Последњи приступ: 1. 2. 2022. https://fortune.com/2022/01/31/china-us-new-cold-war-narrative-biden-xi-jinping-ali-wyne/
  • Николић Горан, Петровић Гордана. 2020б. „Економски и технолошки успон Кине као весник нове глобалне геополитичке констелације“. Национални интерес 38 (2/2020): 121-144. DOI:https:doi.org/10.22182/ni.3822020.
  • Николић Горан, Петровић Предраг. 2020. „Трговинско-технолошки рат Америке и Кине као почетак новог хладног рата?“. Национални интерес 37 (I/2020): 135-162. DOI:https://doi.org/10.22182/ni.3712020.7
периодика Национални интерес 2/2022 2/2022 УДК 327.54“20“ 149-169