Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

NOVA BURŽOAZIJA I NJENA ELITA U DRUŠTVU PERIFERNOG KAPITALIZMA – Skica za sociološki portret

Sažetak

Izmrcvarena decenijskim sankcijama i ranjena ratnim intervencijama NATO-a, na talasu i udaru novog neoliberalnog tržišnog fundamentalizma, našla se i petooktobarska Srbija. U radu autor razmatra radikalne promene u klasno slojnoj strukturi postsocijalističkih društava, pod uticajem neoliberalne strategije razvoja i restauracije perifernog kapitalizma. U fokusu autorove analize su promene u sastavu vladajuće neoliberalne klase, njenih frakcija i elita. Autor se posebno koncentriše na analizu socijalnog položaja kompradorske buržoazije i njene političke elite i njihovog pogubnog učinka po razvoj i budućnost društva Srbije. Autor istražuje mesto ovih grupa u društvenoj strukturi, sistemu raspodele društvene moći i njihovu ulogu u društvenim promenama savremenih društava Srbije i Balkana. Svoju analizu on dopunjuje komparativnim razmatranjem sličnosti i razlika između klasne struk­ture balkanskih postsocijalističkih i latinoameričkih društava, nalazeći šta je njihov sociološki zajednički imenitelj.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2010 УДК 316.342.2+316.344.42 249-270
ç