Изабери језик:
Тема броја

ПРОМЕНЕ У САВРЕМЕНИМ ГЛОБАЛНИМ ОДНОСИМА

НОАМ ЧОМСКИ И НЕОИМПЕРИЈАЛНЕ АМБИЦИЈЕ ВЕЛИКИХ СИЛА НА РАЗМЕЂУ МИЛЕНИЈУМА

Сажетак

Глобализација представља jeдан комплексан процес пун противречности, који свакодневно мења структуру и динамику савременог друштва. Овај процес свакодневно по­казује своје Јанусово лице којим утиче на судбину савремених светских друштава. Неолиберални концепт глобализације и њено асиметрично испољавање у савремености су, нажалост, потпуно гурнули у други план њену еманципаторску улогу. Један од нејзначајнијих теоретичара који се беве овим проблемом јесте свакако Ноам Чомски чији су живот и рад обележили већи део XX и почетак XXI века. Овај велики борац за мир и демократију је добар пример тога да је перо најмоћније оружје од свих. Он се у својим радовима жестоко бори против рата и неолибералног концепта глобализације, критикујући притом у највећој мери остваривање спољне политике Сједињених Америчких Држава, и у томе не посустаје ни данас. Поред анализе теоријског доприноса Ноама Чомског за разумевање неоимперијалног концепта глобализације, овај рад има за циљ да укаже и на значај и улогу интелектуалаца у савременом друштву, као и да истакне неопходност свакодневног критичког преиспитивања за разумевање савремених друштвених процеса.

кључне речи:

Референце

  1. Барсамиан Дејвид, Чомски Ноам, Пропаганда u јавно мњење – разговори с Ноамом Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006.
  2. Edgley Alison, The Social and Political Thought of Noam Chomsky, Routledge, London and New Yourk, 2000.
  3. Huntington Phillips Samuel, „The Lonely Superpower”, Foreign Affairs, March/April 1999, доступно на http://www.foreignaffairs.com/articles/54797/samuel-p-huntington/the-lonely-superpower
  4. Healy V. David, Class in America: An Encyclopedia (edited by Ro­bert E. Weir), Greenwood Press, Westport, Volumes 1-3, 2007.
  5. Chomsky Noam, Profit over People Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999.
  6. Chomsky Noam, Radical priorities, Edited by C. P. Otero, Expan­ded Third Edition, AK Press, Edinburg, London, Oakland, 2003.
  7. Chomsky Noam, „Humanitarian Imperialism: The New Doctrine of Imperial Right’’, Monthly Review, September, 2008.
  8. Чомски Ноам, Година 501конквиста се наставља, Светови, Нови Сад,
  9. Чомски Ноам, Империјалне амбиције – разговори о свету после 9/11 – интервјуи са Дејвидом Барсамианом, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009.
  10. Чомски Ноам, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009.
  11. Чомски Ноам, Хегемонија или опстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008.
  12. Чомски Ноам, Шта то (у ствари) хоће Америка, Чигоја, 1999.
периодика Национални интерес 1/2014 УДК 316.32+911.3::327(100)”20” 119-133