Izaberi jezik:
Tema broja

PROMENE U SAVREMENIM GLOBALNIM ODNOSIMA

NOAM ČOMSKI I NEOIMPERIJALNE AMBICIJE VELIKIH SILA NA RAZMEĐU MILENIJUMA

Sažetak

Globalizacija predstavlja jedan kompleksan proces pun protivrečnosti, koji svakodnevno menja strukturu i dinamiku savremenog društva. Ovaj proces svakodnevno po­kazuje svoje Janusovo lice kojim utiče na sudbinu savremenih svetskih društava. Neoliberalni koncept globalizacije i njeno asimetrično ispoljavanje u savremenosti su, nažalost, potpuno gurnuli u drugi plan njenu emancipatorsku ulogu. Jedan od nejznačajnijih teoretičara koji se beve ovim problemom jeste svakako Noam Čomski čiji su život i rad obeležili veći deo XX i početak XXI veka. Ovaj veliki borac za mir i demokratiju je dobar primer toga da je pero najmoćnije oružje od svih. On se u svojim radovima žestoko bori protiv rata i neoliberalnog koncepta globalizacije, kritikujući pritom u najvećoj meri ostvarivanje spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, i u tome ne posustaje ni danas. Pored analize teorijskog doprinosa Noama Čomskog za razumevanje neoimperijalnog koncepta globalizacije, ovaj rad ima za cilj da ukaže i na značaj i ulogu intelektualaca u savremenom društvu, kao i da istakne neophodnost svakodnevnog kritičkog preispitivanja za razumevanje savremenih društvenih procesa.

Ključne reči:

Reference

  1. Барсамиан Дејвид, Чомски Ноам, Пропаганда u јавно мњење – разговори с Ноамом Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006.
  2. Edgley Alison, The Social and Political Thought of Noam Chomsky, Routledge, London and New Yourk, 2000.
  3. Huntington Phillips Samuel, „The Lonely Superpower”, Foreign Affairs, March/April 1999, доступно на http://www.foreignaffairs.com/articles/54797/samuel-p-huntington/the-lonely-superpower
  4. Healy V. David, Class in America: An Encyclopedia (edited by Ro­bert E. Weir), Greenwood Press, Westport, Volumes 1-3, 2007.
  5. Chomsky Noam, Profit over People Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999.
  6. Chomsky Noam, Radical priorities, Edited by C. P. Otero, Expan­ded Third Edition, AK Press, Edinburg, London, Oakland, 2003.
  7. Chomsky Noam, „Humanitarian Imperialism: The New Doctrine of Imperial Right’’, Monthly Review, September, 2008.
  8. Чомски Ноам, Година 501конквиста се наставља, Светови, Нови Сад,
  9. Чомски Ноам, Империјалне амбиције – разговори о свету после 9/11 – интервјуи са Дејвидом Барсамианом, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009.
  10. Чомски Ноам, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009.
  11. Чомски Ноам, Хегемонија или опстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008.
  12. Чомски Ноам, Шта то (у ствари) хоће Америка, Чигоја, 1999.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2014 УДК 316.32+911.3::327(100)”20” 119-133
ç