Изабери језик:
Тема броја

КОСОВО И МЕТОХИЈА ИСТРАЖИВАЊА

НЕЗАВИСНОСТ КОСМЕТА – ИСТОРИЈСКО ПОДСЕЋАЊЕ И НОВА ПИТАЊА?

Сажетак

У раду су изложене неке од најважнијих чињенице из прошлости Косова и Метохије, те његово значење за духовну и културну свест код Срба. Прва окупација Космета се догодила после Косовске битке 1389. године када су Османлије заузеле Србију. Затим се указује на процес исељавања Срба и њихову исламизацију и албанизацију на коју се надовезује и НАТО агресија 1999. и од када почиње, условно речено, друга окупација Косо­ва и Метохије. Аутор указује и на покушаје српске владе да спречи отмицу и понашање појединих политичких актера у овом процесу. На крају, даје се процена да ће истрајавање НАТО-а, односно САД и ЕУ на отмици Косова и Метохије дове­сти до политичког хаоса у свету и отварања многих националних питања.

кључне речи:

Референце

  1. Батаковић, Душан Т.: Прошлост територија: Косово од Велике сеобе до распада Југославије, Свети Кнез Лазар, бр. 2, Призрен, 1997.
  2. Богдановић, Димитрије: Књига о Косову, САНУ, Београд, 1986.
  3. Бећковић, Матија: Косово je најскупља српска реч, Глас цркве, бр. 3, Шабац, 1989.
  4. Ђуретић, Веселин: Српска беспућа двадесетог века, Српска радикална странка, Београд, 2006.
  5. Јевтић, Мирољуб: Албанско сукобљавање, Српска слободарска мисао, бр. 5, 2002, стр. 296.
  6. Јевтић, Мирољуб: Албанија: од анархије до балканског идентитета, Војно дело, бр. 6, Београд, 2000.
  7. Јевтић, Атанасије: Косовски завет, Глас цркве, бр. 2, Шабац, 1987.
  8. Кнежевић, Милош: Отмица Косова, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  9. Милошевић, Зоран: Политичке странке и корупција, Политичка ревија, Београд, бр. 1, 2007.
  10. Милошевић, Зоран: “Путинизам” – савремена идеологија Руске федерације, Нова српска политичка мисао http://www.nspm.org.yu/koment_2o07/2OO
  11. Радонић, Јован: Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд, 1950.
  12. Ранковић, Миодраг: Србија у мрежама Новог светског хегемонизма, Српска слободарска мисао, бр. 1, 2000.
  13. Сеобе српског народа од XIX до XX века, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
  14. Тодоровић, Миленко Мишо: “Милосрдни” против Белог анђела, Свет књиге, Београд, 2000.
  15. Храбак, Богумил: Косовски комитет 1918-1924. године, Зборник ра­дова Филозофског факулгета, XXXII, Косовска Митровица, 2003.
  16. Hrabak, Bogumil Albanski emigranti u Jugoslaviji 1948-1954., Токови историје, бр. 1-2, Београд, 1994.
  17. Ћулибрк, Светозар: Цвијићева социологија Балкана, Институт друштвених наука/ Просвета, Београд, 1982.
  18. Шкулић, Милан: Терористички карактер НАТО агресије на Југославију, Српска слободарска мисао, бр. 3, 2000.
периодика Политичка ревија 1/2008 УДК: 341.218(497.115) 11-22