Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVA, PRIVREDA I NEOLIBERALNA TRANZICIJA

NEPRIMERENO BOGAĆENJE I KORUPCIJA U SRBIJI

Sažetak

Ovaj članak skreće pažnju na poboljšanje metoda neophodnih u rešavanju slučajeva visoke korupcije i organizacije državnih organa za sprovođenje zakona u uspešnoj borbi protiv korupcije i svih drugih teških krivičnih dela. Pre svega, reč je o organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije koja je oblikovana kao vrhovna koordinacija, kao i ključni princip u sprovođenju procesnih radnji koje preduzimaju državni organi i sudovi. Zatim, izneta je studija stvarnog slučaja korupcije koji još uvek nije rešen u potpunoj nadležnosti, niti je dobio institucionalizovani odgovor na kriminal ili odgovarajuću primenu standarda Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC), direktno ili prilikom donošenja konačne odluke o pokretanju krivičnog postupka u predme­tu uopšte ili inicijalizirajući krivčini postupak na samom početku, a da postupak još nije započet. Ugrožen je integritet opštinske vlasti i borba protiv korupcije je percipirana u toku prethodnog postupka koji bi mogao biti narušen od sumnjičenih i pravnih lica koja su upletena u korupciju, ili su u vezi sa njom. Koordinacija i aktivnosti za borbu pro­tiv korupcije je komplikovan proces koji je zasnovan na principima UNCAC i Konvencije Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog krimina­la (UNTOC). U savremenom krivičnom postupku jednak značaj je dat principu zakonititosti i principu legitimnosti. Imali smo u vidu da je taj legitimitet za pravednost predviđen kao jednakost stranaka pred zakonom i da je nasleđe modernog evropskog Krivičnog postupka. Ideja pravednog i pravičnog suđenja stoji na suprotnoj strani od ideja koje podržavaju ostvarenja namera za sebičnu realizaciju sopstvenih interesa, koji ako nisu artikulisani po zakonu, ponekad mogu da generišu korupciju. Pravda zamišljena kao jednakost, mogućnost i volja za borbu protiv korupcije predstavljaljući pravilo, standard i opštu smernicu za rešavanje slučajeva korupcije.

Ključne reči:

Reference

  1. Јован Ћирић, Марио Рељановић, Немања Ненадић, Марко Јовановић, Драган Добрашиновић, Данило Пејовић, Корупција – проблеми и превазилажење проблема, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, 2010.
  2. Јован Ћирић, „Неки методолошки проблеми у истраживању фено­мена корупције“, Ревија за криминологију и кривично право, 2/2008, Београд, 2008.
  3. Снежана Грк, „Србија у зони рецесивног сумрака“, Српска политичка мисао, 1/2009, Београд, 2009.
  4. Мирослав Живковић, „Недостаци правне државе и сузбијање кри­миналитета“ у зборнику радова Спречавње и сузбијање савремених облика криминалитета II, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007.
  5. Јован Крстић „Кривично дело злоупотребе службеног положаја у супротности са принципима Европске конвенције о људским правима и Устава Републике Србије“, Зборник радова Института за криминолошка и социолошка истраживања, 1-2/08, Београд, 2008.
  6. Јован Крстић, „Организовани криминал и корупција и очување интегритета јавних тужилавца“, „Право и правда“, Часопис за правну теорију и праксу, Удружење судија у Федерацији Босне и Херцеговине, Сарајево, 2008.
  7. Ненад Ненадић, „Појам и узроци корупције“, Зборник радова Корупција – основни појмови и механизми за борбу, Београд, 2007.
  8. Зоран Милошевић, „Политичке странке и корупција“, Политичка ревија, бр. 1/2007: 23-37, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  9. Денис Томсон, Политичка етика и јавна служба, Дерета, Београд, 2007.
  10. Миле Ракић, „Корупција као одраз стања безбедности Републике Србије“, Политичка ревија, 3/2010: 359-378, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  11. Драган Симеуновић, Увод у политичку теорију, Институт за по­литичке студије, Београд, 2009.
  12. Владан Станковић, „Политичке елите у Србији од партократије до плутократије“, Политичка ревија, 2/2011: 93-108, Институт за Политичке студије, Београд 2011.
  13. Драган Марковић, „Локална самоуправа као изворни облик непосредне демократије“, Политичка ревија, 2/2011:73-90, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  14. Владан Станковић, „Утицај конфесионалнохришћанског чиниоца на корупцију“, Српска политичка мисао, 2/2011: 57-76, Институт за политичке студије, Београд 2011.
  15. Davor Derenčinović, Kriminalizacija nezakonitog bogaćenja, Pravni fakultet, Zagreb, 2006.
PERIODIKA Politička revija 4/2011 УДК: 17.023.35+343.352(497.11) УДК 173-198
ç