Izaberi jezik:
Tema broja

SAVREMENA PERCEPCIJA MARKSA, MARKSIZMA I NEOMARKSIZMA

NEOMARKSISTIČKO SHVATANJE RADA – UTOPIJA ILI ALTERNATIVA TRANSKAPITALU

Sažetak

Autor se bavi shvatanjem pojma rada vodećih neomarksističkih teoretičara postmodernog vremena, Antonija Negrija i Majkla Harta. Ovi teoretičari ističu nematerijalni rad kao osnovni oblik kapitalističke proizvodnje u postmodernoj epohi, koji stvara nematerijalna dobra kao što su znanja, ideje, komunikacije, informacije, odnosi. Autor se u tekstu bavi pitanjem da li ovakav novi, postmoderni, nematerijalni rad, može pobediti sinergiju transnacionalnog kapitala i postmoderne suverenosti – kako tvrde Negri i Hart? Pitanje je da li otuđenje čoveka u kapitalizmu ima svoj nastavak i u postmoderni ili postkapitalizam karakteriše novi oblik solidarnosti i zajedništva onih koji proizvode? Isto tako, da li nosioci nematerijalnog rada, a to je u postmoderni mnoštvo, naspram radnika u modernoj epohi, mogu biti revolucionarni tako da transnacionalni kapital obuzdaju i, čak, da ga podrede sebi, ili se radi samo o još jednoj (neo)marksističkoj utopiji?

Ključne reči:

Reference

  • Блекбурн Сајмон, Оксфордски филозофски речник, Светови, Нови Сад, 1999.
  • Бурдије Пјер, Сигнална светла: прилози за отпор неолибералној инвазији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  • Кољевић Богдана, Биополитика и политички субјективитет, Службени гласник, Београд, 2010.
  • Кољевић Богдана, „Марксов појам праксис-a“, Архе, 7/2007, Нови Сад, стр.35–48.
  • Маркс Карл, Капитал I-III, Београдски Издавачко Графички Завод, Београд, 1979.
  • Маркс Карл, Прилог критици политичке економије, БИГЗ, Београд, 1976.
  • Негри Антонио, Хард Мајкл, Декларација, Нова књига, Подгорица, 2012.
  • Негри Антонио, „Революционный процесс длится вечно“, Скепсис, интернет научни часопис: http://scepsis.ru/library/id_2111.html
  • Негри Антонио, Хард Мајкл, Империја, ИГАМ, Београд, 2005.
  • Перишић Срђан, „Постмодерно нестајање политичког и демократије“, Политичка ревија, 2/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 139–154.
  • Перовић Милош, „Рад и подела рада у делу Карла Маркса“, Архе, 26/2016, Нови Сад, 2016, стр. 259–273.
  • Фуко Мишел, Треба бранити друштво, Светови, Нови Сад, 1998.
  • Mils Rajt, Bijeli okovratnik, Naprijed, Zagreb, 1979,
  • Negri Antonio, Hard Majkl, Mnoštvo – rat i demokracija u doba imperija, Multimedijalni institut, Zagreb, 2009.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2019 3/2019 УДК 331.1:141.82 41-58
ç