Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ, ТЕОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВЉА

НЕМАЊА КАО ПРВОСВЕШТЕНИК

Сажетак

Чини се да је Свети Сава начинио концепцију о Немањи као првосвештенику српскога народа. То је требало да подупре његову апсолутну световну власт међу својим народом у својој држави. Такође, требало је да трасира исту такву улогу његових наследника на престолу. Савини списи јесу хришћанког, црквеног карактера и као такви имају специфичне термине, појмове и значење. Међутим, Немањина власт је ипак световна категорија чијем оправдању и јачању су ти списи, поред осталог, служили. Зато у њима треба тражити и световну, политичку сврху. Власт је категорија која од када је света и века показује универзалне карактеристике. Римски цареви су се због победе хришћанства морали одрећи божанске улоге, али су се баш зато грчевито држали првосвештеничке улоге. Ту тежњу показује и Савин Немања. Непосредна Божја воља је нужна да створи Завет између Бога и изабраног народа, али је зато Божја промисао довољна да створи првосвештеника.

кључне речи:

Референце

  • Вујовић Огњен, „Свети Сава и тумачење природе власти и њеног наслеђивања у Немањиној држави“, У 800 година аутокефалности Српске Православне Цркве, ур. Огњен Вујовић, Дејан Мировић и Душко Челић, 2020, 111-130. Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
  • Гроздић Д. Борислав, „Схватање о извору и пореклу државне власти – прилог изучавању политичке философије Немањића“, Српска политичка мисао, 2016, 51 (1): 307-323.
  • Дагрон Жилбер, Цар и првосвештеник, студија о византијском цезаропапизму (превео са француског Владан Тријић). Београд: Clio, 2001.
  • Ивановић Милош, „Властела у време владавине Стефана Првовенчаног“, У Зборник Стефан Првовенчани и његово доба, ур. Александар Растовић, 2020, 119-137. Београд: Историјски институт Београд.
  • Марјановић Душанић Смиља, Владарска идеологија Немањића, дипломатичка студија. Београд: Српска књижевна задруга: Свети архијерејски синод Српске православне цркве: Clio, 1997.
  • Милојевић Снежана, „Чудо непропадивости тела  и мироточења светих у српској житијној књижевности“. Philologia Mediana 10: 2018, 65-78.
  • Поповић Мирослав, Стефан Драгутин – верска политика и култ, прилози за биографију. Лепосавић:  Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 2020.
  • Свети Сава, Житије Светога Симеона Немање, Сабрани списи, књига друга (језичка верзија: Лазар Мирковић и Димитрије Богдановић, приредио Димитрије Богдановић 1986), Београд: Просвета и Српска књижевна задруга, https://www.rastko.rs/knjizevnost/liturgicka/svsava-sabrana/svsava-sabrana_06_c.html, 19.06.2022.
  • Свети Сава, Хиландарска повеља Симеона Немање, Сабрани списи, књига друга (језичка верзија: Лазар Мирковић и Димитрије Богдановић, приредио Димитрије Богдановић1986), Београд: Просвета и Српска књижевна задруга, https://www.rastko.rs/knjizevnost/liturgicka/svsava-sabrana/svsava-sabrana_06_c.html, 19.06.2022.
периодика Национални интерес 2/2022 2/2022 УДК 321.17:929 Stefan Nemanja 89-101