Izaberi jezik:
Tema broja

SAVREMENA BEZBEDNOST

NEKA OTVORENA PITANJA PRIMENE KONVENCIJE SAVETA EVROPE O VISOKOTEHNOLOŠKOM KRIMINALU

Sažetak

Približavanje Srbije Evropskoj uniji pretpostavlja i njeno integrisanje u jedinstveni koncept borbe protiv visoko-tehnološkog kriminala. Platforma za zajedničko delovanje na ovom planu formulisala je Konvencija Saveta Evrope o sajber krimi­nalu. Ovu Konvenciju dosad je potpisala 41 članica Saveta Evro­pe i 5 država izvan Evrope. Međutim, tek nešto više od polo­vine potpisnica sprovelo je postupak ratifikacije. Pokazalo se da su neka pitanja i dalje ostala sporna da bi jednostavno mogla biti pretočena u nacionalne zakone najvećeg broja država. Tim pitanjima i razlozima zastoja u procesu ratifikacije Konvencije posvećen je ovaj rad, uz zaključak da je, uprkos određenih rezervi, neophodno da se na globalnom planu oblikuje platforma za zajednički rad na prevenciji, suzbijanju i kažnjavanju sajber krimi­nala.

Ključne reči:

Reference

  1. Митровић, др Ђорђе: “Могућности и проблеми будућег развоја информатичког друштва у Србији у процесу придруживања ЕУ“, Економске теме, Ниш, 2007, вол. 45, бр. 3.
  2. Службени гласник Републике Србије, 2004-2009.
  3. Безбедност информационих система, Зборник радова, издавач Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2009.
  4. Васић, др Душан: “Информациони рат и међународно право“, Правни жи­вот, бр. 13/2009, Том V.
  5. Stein Schjolberg, Chief Judge: “International Pathways to Cybersecurity“, A pre­sentation at the EastWest Institute 7th Worldwide Security Conference, Febru­ary 17, 2010.
  6. Cybercrime and Security, general editor Pauline C. Reich, Oxford University Press, London, 2010, Vol I, II, III.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2010 УДК: 004.738.5+343.9 233-250
ç