Izaberi jezik:
Tema broja

SAVREMENA PERCEPCIJA MARKSA, MARKSIZMA I NEOMARKSIZMA

NEJEDNAKI RAZVOJ KAO USLOV IMPERIJALIZMA. RASPRAVE U MEĐUNARODNOM RADNIČKOM POKRETU

Sažetak

Istoriografskom metodom razmatraju se stanovišta marksističke misli i radničkog pokreta o značaju nejednakosti (pojedinca, klase i države) kao jedan od bitnih uslova nastanka i održavanja koloijalizma. Marksova tvrdnja da nije moguća sloboda pojedinca dok se ne oslobodi potčinjena klasa i potčinjeni deo sveta bila je razvijana i dovođena u pitanje tokom pola veka, do kraja Prvog svetskog rata. Prva internacionala je u celosti odbacivala kolonijalizam kao najviši oblik nejednakosti. Druga internacionala je dovela u pitanje ovu bazičnu hipotezu, spuštajući pitanje na nivo dnevne politike i interesa evropske radničke klase, koja je trošila deo ekstraprofita stečen u kolonijama i svoj položaj sticala na krajnjoj nejednakosti svih kolonijalnih radnika. Promene kapitalizma su bitno uticale na njegovo kretanje – višak kapitala morao je da se izvozi u kolonije. Te promene objasnili su u svojim delima Hilferding, Lenjin i Roza Luksemburg. Na pitanjima ratnih kredita došlo je do rascepa u radničkom pokretu, to je bio uslov za nastanak Treće – Komunističke internacionale. Ona je u praksi ostvarivala politički program pomaganja revolucija u kolonijama, sa opštom idejom oslobađanja svih kolonija i ukidanje ekonomskih, političkih i kulturnih pretpostavki nejednakosti.

Ključne reči:

Reference

  • Бродел Фернан, Динамика капитализма, Сремски Карловци, Издавачка књижара Зорана Стојановића, 1985, стр. 125.
  • Енгелс Фридрих, Социјализам у Немачкој, MЕД 33, стр. 217.
  • Комунистичка Интернационала: Стенограми и документи конгреса, књ. 1-12, Београд, ИМРП, Културни центар ЈУР „Привредна књига“, Горњи Милановац, 1980-1982.
  • Конгреси друге Интернационале, Београд, Рад, 1956, стр. 364.
  • Лењин Владимир Илић, Дела, Том 1-40, Београд, Институт за међународни раднички покрет, 1970-1978. (ЛЕД)
  • Луксембург Роза, Акумулација капитала, Београд, култура, 1964.
  • Маркс Карл, Енгелс Фридрих, дела, T. 1-48, Beograd, Институт за међународни раднички покрет 1968-1978 (MEД), Београд.
  • Стајић Дубравка, Коминтерна и колонијализам, Београд, Институт за политичке студије, стр. 287.
  • Boukharine Nikolaio, Lˈeconomie mondiale et lˈmeperialisme, Paris, Edition Anthropos, 1968, p. 178.
  • Britovšek Marjan,  Stavovi Druge Internacionale prema ratu i kolonijalnom pitanju, Beograd, Institut za međunarodni radnički pokret, 1965, str. 285.
  • Hilferding Rudolf,  Das Finanzkapital, Berlin, 1912.
  • Hobson,George, Imerialism, London, 1902.
  • Kautsky Karl: Nationastaat, Imperialischer staat und statenbund, Neune Zeit, 1914-1915.
  • I vy sjzd naroda Vostoka, Baku, 1-6 sentabrja 1920. Stenografičeskie otčeti, Baku, 1921.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2019 3/2019 УДК 327.2/.3 59-78
ç