Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

(НЕГАТИВНЕ) ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЛАЊЕЊА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У САВЕТ ЕВРОПЕ – ОСВРТ НА СРПСКО И МЕЂУНАРОДНО ИСКУСТВО

Сажетак

У раду се са историјског аспекта сажима искуство Србије (СРЈ, СЦГ) приликом приступања Савету Европе, и анализирају се квалификације које су потребне за чланство у тој паневропској организацији. Компаративном методом се сагледавају искуства и захтеви који су били постављени Србији и образлаже се због чега то не би било реално остварљиво када је у питању евентуални захтев за чланство КиМ. Такође, у раду се износе и досадашње тачке сарадње Приштине са Стразбуром, као и преглед релевантних ставова органа те организације о КиМ. Сама чињеница да немали број чланица СЕ није признао самопроглашену независност КиМ додатно усложњава евентуални захтев за чланство, које очигледно не би могло да прати досадашње консензуалне одлуке доношене у Савету Европе.

кључне речи:

Референце

  1. Ђерић, Владимир, Чланство државе у Савету Европе, Београдски центар за људска права, Београд, 2001. године.
  2. Миликић, Ратомир, Заборављена европска епизода: Југославија и Савет Европе 1949-1958, Институт за савремену историју, Београд 2014.
  3. Миликић, Ратомир, Југославија и Савет Европе 1980-2003, Службени гласник -Институт за савремену историју, Београд, 2012.
  4. Др Миликић, Ратомир, мр Бурсаћ, Дејан „Парламентарна дипломатија у процесу европских интеграција Србије с посебним освртом на СЕ и ЕУ: изабрана искуства из праксе“, зборник радова са међународног научног скупа Дипломатија и култура Србије: стање и перспективе, ИМПП, немачка фондација Ханс Зајдел, Београд, 29. јун 2015. године (зборник у штампи).
  5. Архива Комитета министара СЕ.
  6. Архива Парламентарне скупштине Савета Европе (већим делом доступна на и на интернет презентацији организације coe.int).
  7. Правила и процедуре Генералне скупштине УН.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 341.176(4-672EU:497.115)“20“ 65-82