Izaberi jezik:
Tema broja

SRPSKO SUOČAVANJE SA JUGOSLOVENSKIM SLOMOM

NEDOSTATAK NACIONALNE STRATEGIJE – VAŽAN UZROK KRETANJA SRBIJE IZMEĐU STATUSA SAMOSTALNE I ZAJEDNIČKE DRŽAVE

Sažetak

Predmet analize ovog rada jeste dovođenja u korelaciju nedostatka nacionalne strategije  i kretanja Srbije između statusa samostalne i zajedničke države. Cilj  istraživanja  jeste da se, na osnovu iskustava u proteklih sto godina shvati da je za donošenje ključnih odluka od nacionlnog značaja veoma važno da postoji jasna vizija, nacionalna strategija ili program. Pored uobičajenih metoda, kao što su analiza, sinteza i  istorijski metod, u ovom radu  primenjen je i postulativni pristup, tj. pokušaj da se pretpostavi kako bi se neki proces odvijao da je postojala nacionalna strategija. Istraživanje je pokazalo da Srbija u čitavom dvadesetom veku nije imala usaglašeni “krovni“ dokument koji bi pokazivao kako treba da se zauzimaju stavovi i donose odluke po najvažnijim pitanjima od nacionalnog značaja. U zaključku bi se moglo naglasiti da je i ovo vreme bremenito mnogim uskušenjima, pre svega u vezi Kosova i Metohije, pa bi utemeljenje nacionalne strategije bilo od velike pomoći onima koji donose odluke o tome kako rešavati ovo i druga najvažnija pitanja, koja imaju suštinski nacionalni značaj.

Ključne reči:

Reference

  • Вишњић Душан,  Стратегија државе као судбина нације, Министарство одбране, Институт ратне вештине, Београд, 2005, стр. 37-113.
  • Гаћиновић Радослав, Отимање Косова и Метохије, НИЦ  „Војска“, Београд, 2004.  Геополитички и безбедносни аспекти могућих решења статуса Косова и Метохије, Факултет за дипломагтију и безбедност, Београд, 2018.
  • Екмечић Милорад,  Стварање Југославије 1790-1918, т.2, Просвета, Београд, 1989.
  • Косовска криза – српске опције, Зборник радова, Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2008.
  • Живојиновић Драгољуб, Светски рат и народ Србије, Зборник “Велики рат Србије 1914-1918”, Београд, 1970.
  • Живојиновић Драгољуб,  Велика Србија или Југославија? Велика Британија и југословенско уједињење 1914-1918. године, Зборник, Стварање југословенске државе 1918, Београд, 1983.
  • Крга Бранко, Стратегија националне безбедности у теорији и пракси, Медија центар  „Одбрана“, Београд, 2017, стр.  21/22.
  • Љушић Радош – О Ћоровићевој књизи и идејама о Великој Србији, Поговор В.Ћоровић, Велика Србија, Култура, Београд, 1990.
  • Љушић Радош, Историја српске државности, књига II, Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Српска академија наука и уметности, огранак у Новом Саду, „Беседа“ , издавачка установа Православне епархије Бачке и Друштво историчара Јужнобанатског и Сремског округа, Нови Сад, 2001.
  • Љушић Радош, Српска, великосрпска и југословенска државна политика Србије (1804-1918), Зборник (“Велика СРбија – истине, заблуде, злоупотребе), Српска књижевна задруга, Београд, 2003.
  • Љушић Радош, Књига о начертанију, Белетра, Београд, 2004.
  • Попов Чедомир, Велика Србија: стварност и мит, четврто ииздање, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2008.
  • Пророковић Душан, Геополитика Србије, Службени гласник,  Београд, 2012.
  • Степић Миломир, Српско питање геополитичко питање, Јантар група, Београд, 2004.
  • Степић Миломир, Косово и Метохија – посмодерни геополитички експеримент, ИПС, Београд, 2012;
  • Суботић Момчило, Право на самоопредељење и југословенски експеримент (Прва, друга, трећа Југославија), Просвета,  Београд, 2004.
  • Ћоровић Владимир, Велика Србија, Култура, Београд, 1990.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2018 3/2018 УДК 355.02(497.11) 175-188
ç