Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

NATO BOMBARDOVANJE JUGOSLAVIJE 1999. KAO KLASIČAN SLUČAJ AGRESIJE

Sažetak

Autor podseća na tri poznate definicije agresije u međunarodnom pravu. Prva, ona iz Statuta Nirnberškog suda (1945) odnosila se na zločine protiv mira a ne agresiju kao takvu i nije bila dovoljno precizna, te ne odgovara savremenim uslovima. Druga, ona iz Rezolucije 3314 (1974) Generalne skupštine UN, nije pravno obavezujuća, ali su njena rešenja prerasla u opšte običajno međunarodno pravo, što znači da su obavezna za sve, Treća, ona iz novog čl. 8bis Rimskog statuta nakon dopuna iz Kampale (2010) ne može se primeniti da bi se retroaktivno zasnovala nadležnost Međunarodnog krivičnog suda, ali je podobna da se prema njoj ocenjuje kada postoji agresija. Autor ukazuje na karakteristike definicija agresije iz Rezolucije i Rimskog statuta, a zatim polazeći od tih definicija daje analizu rata koji je NATO vodio protiv Jugoslavije. U okviru posebnih odeljaka, uz navođenje relevantnih odredbi Rezolucije i Rimskog statuta i činjeničnog stanja konkretnog slučaja, razmotrena su sledeća pitanja: opšta definicija agresije, način na koji su definisani akti agresije, pretpostavka da je na delu agresija, pitanje borbe za nacionalno oslobođenje kao mogućeg izuzetka, rešenje prema kojem nikakvi razlozi ne mogu služiti kao opravdanje za agresiju. Autor konstatuje da je napad NATO-a na Jugoslaviju bio klasičan slučaj agresije i da ga treba uvek tako i nazivati.

Ključne reči:

Reference

  • Akande Dapo, Tzanakopoulos Antonios, “The Crime of Aggression in the ICC and State Responsibility”, Harvard International Law Journal Online Journal, vol. 58, Spring 2017, 33-36, 2017.
  • Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, ICJ, Judgment of 27 June 1986, par. 195, p. 93,www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf, 26.1.2019
  • Capotorti Francesco, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, United Nations, New York, 1979.
  • Fenrick W. J. „Targeting and Proportionality during the NATO Bombing Campaign against Yugoslavia“, European Journal of International Law, No. 3, 489-502, 2001.
  • Fulton John R. „NATO and the KLA: How the West Encouraged Terrorism, Global Security Studies No. 3, 130-141, 2010.
  • Glennon Michael J. „The Blank-Prose Crime of Aggression“, Yale Journal of International Law, No. 1, 71-114, 2010.
  • Higgins Sean, „Madeline Albright on Kosovo: ’What we did there was not legal but it was right’“, Washington Examiner, September 26 2013, http://washingtonexaminer.com/madeline-albright-on-kosovo-what-we-did-there-was-not-legal-but-it-was-right/article/2536446, 26.1.2019
  • Historical Review of Developments Relating to Aggression, 2003, United Nations, New York, http://legal.un.org/cod/books/HistoricalReview-Aggression.pdf, 26.1.2019
  • Izveštaj VJ o zločinima tzv. OVK na Kosovu u periodu od 1998. do kraja NATO agresije (2) (2001, June 12), Glas javnosti, http://arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2001/06/13/srpski/R01061202.shtml, 26.1.2019
  • Kreß Claus, “On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression“, Journal of International Criminal Justice No. 1, 1-17, 2018.
  • Krivokapić Boris, NATO agresija na Jugoslaviju – sila iznad prava, Beograd, Čigoja štampa, 1999.
  • Krivokapić Boris, „NATO Aggression Against Yugoslavia – Gross Violation of the National Law of Aggressor States“, Yugoslav Review of International Law No. 1-3, 93-115, 1999.
  • Krivokapić Boris, „NATO Aggression Against Yugoslavia as an Assault of International Law”, in: International Law and the Interventionism in the ‘New World Order’: From Iraq to Yugoslavia, Madrid, 207-240, 2000.
  • Krivokapić Boris, “NATO Aggression Against Yugoslavia – Violation of the Foundations of International Law”, Yugoslav Law No. 1-3, 113-126, 2000.
  • Krivokapić Boris, “NATO Aggression Against Yugoslavia – A Harsh Violation of All Relevant International Documents”, Yugoslav Law No. 1-3, 85-112, 2000.
  • Krivokapić Bорис, „Ratni zločini izvršeni od strane NATO tokom agresije na Jugoslaviju“, Strani pravni život br. 1-3, 5-33, 2000.
  • Кривокапић Борис, Актуелни проблеми међународног права, Београд, 2011.
  • Кривокапић Борис, „Обичајна правна правила у међународном праву“, Мегатренд ревија бр. 3 35-81, 2012.
  • Krivokapić Bорис. „Razlozi i posledice NATO agresije na Jugoslaviju – 15 godina posle (1999-2014)“, in: Novi „hladni rat“, Beograd, pp. 353-371, 2014.
  • Кривокапич Борис, „Агрессия НАТО против Югославии (1999 г.) в свете международного права“, С. Бабурин, З. Станкевич (Eds.), Европейское измерение 2016, Москва, Асоциация юридических вузов et. al., 232-255, 2016.
  • Кривокапић Борис, Међународно јавно право, Београд, 2017.
  • Krivokapić Boris, „NATO Bombing of Yugoslavia (1999) 20 Years Later – The Problems of Legality, Legitimacy and Consenquences“, in: Nebojša Vuković (ed.) The 1999 NATO Bombing Campaign: 20 Years Later, у штампи 2019.
  • Lopičić Đorđe, „Ratni zločini protiv civilnog stanovništva izvršeni od strane država članica NATO u agresiji na SRJ“, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo br. 1-3, 159-175, 1999.
  • Podaci MUP Srbije, “Blic”, 24.3.1999, 9
  • RTS, „Šesnaesta godišnjica NATO bombardovanja”, 24 mart 2015, www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1867756/%C5%A0esnaesta+godi%C5%A1njica+NATO+bombardovanja.html, 26.1.2019
  • RTS, TANJUG, „Devetnaesta godišnjica NATO bombardovanja“, 24. mart 2018, www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3082740/devetnaesta-godisnjica-nato-bombardovanja.html, 26.1.2019
  • Simma Bruno, „NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects“, European Journal of International Law No. 1, 1-22, 1999.
  • Tanjug, „Novi alibi NATO-a za bombardovanje SR Jugoslavije“, 9.5.2014, www.politika.rs/sr/clanak/292365/Politika/Novi-alibi-NATO-a-za-bombardovanje-SR-Jugoslavije, 26.1.2019.
  • Trahan Jennifer, “A Meaningful of the Crime of Aggression: A Response to Michael Glennon”, University of Pennsylvania Journal of International Law No. 4, 907-969, 2012.
  • Zunes, Stephen, „The US War on Yugoslavia: Ten Years After“, Huffpost, May 25, 2011, www.huffingtonpost.com/stephen-zunes/the-us-war-on-yugoslavia_b_211172.html, 26.1.2019
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2019 1/2019 УДК: 341.31NATO(497.11+497.16)”1999” 113-140
ç