Tema broja

PRAVO I POLITIKA

NASTANAK KRIVIČNOG DELA UVREDE

Sažetak

Prema dominantnom mišljenju pravne romanistike, javni delikt koji je za zaštitni objekt imao čast, postojao je u rimskom pravu još u Zakonu dvanaest tablica, a kasnije je modifikovan Sulinom zakonodavnom reformom. Cilj rada je da preispita te stavove u svetlu sačuvanih izvora.
Rezultati pokazuju da nema svedočanstava o javnopravnoj zaštiti časti sve do Avgustovog vremena, kada je ona bila ograničena na najuglednije ličnosti imperije i to onda kada privatna tužba nije imala izgleda na uspeh. Pisanje uvredljivih pesama je u to vreme kažnjavano progonstvom iz Rima, a smrću najkasnije 365. godine, kada se o tome govori u konstituciji imperatora Valentinijana Prvi i Valensa. Mogućnost podizanja tužbe iz injurije criminaliter u rimskim izvorima javlja se tek 478. godini u odluci cara Zenona. Ona je bila dozvoljena samo onima koji spadaju u illustres, odnosno najvišim funkcionerima imperije i članovima njihovih porodica. Može se smatrati da je tek tad nastalo posebno krivično delo koje je za zaštitni objekt imalo čast, ali samo pripadnika najvišeg društvenog sloja.
Primenjeni metodi su jezičko, sistemsko i istorijsko tumačenje izvora.

Ključne reči:

Reference

  • Hagemann, Matthias. 1998. Iniuria von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation. Köln Weimer Wien: Böhlau.
  • Hitzig, Hermann Ferdinand. 1899. Iniuria, Beiträge zur Geschichte der Iniuria im griechischen und römischen Recht. München: Theodor Ackermann.
  • Honoré, Tony. 2002. Ulpian: Pioneer of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
  • Huvelin, Paul. 1903. “La notion de l’ iniuria dans le tres ancient droit romain.” U Melanges Appleton, ur. Charles Louis Appleton, 371‒499. Lyon: A. Rey.
  • Katančević, Andreja. 2019. “Lex Cornelia de iniuriis.” U Pravo u funkciji razvoja društva, ur. Dejan Mirović, 195–208. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Pravni fakultet.
  • Kaeveny, Arthur. 2005. Sulla: The Last Republican. New York: Routledge.
  • Kaser, Max. 1949. Das altrömische Ius. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
  • Mommsen, Theodor. 1899. Römisches Strafrecht. Leipzig: Duncker & Humblot.
  • Kaser, Max. 1971. Das römische Privatrecht. München: C. H. Beck.
  • Manfredini, Arrigo. 1977. Contributi allo studio dell’”iniuria” in età repubblicana. Milano: Giuffrè.
  • Manfredini, Arrigo. 1979. La diffamazione verbale nel diritto romano I: Eta repulicana. Milano: Giuffrè.
  • Maschke, Richard. 1903. Die Persönlichkeitsrechte des römischen Iniuriensystems. Breslau: Marcus.
  • Plescia, Joseph. 1977. “The Development of ‹iniuria›.” Labeo. 23: 271‒289.
  • Pólay, Elemér. 1986. Iniuria Types in Roman Law. Budapest: Akademiai Kiadó.
  • Schiemann, Gottfried. 2009. “Das carmen malum — Versuch einer Entzauberung.” U Festrschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag, ур. Holger Altmeppen, 1059–1066. Heidelberg: Müller.
  • Simon, Dieter. 1965. “Begriff und Tatbestand der „Iniuria” im altrömischen Recht.” Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 82: 132‒183.
  • Von Lübtow, Ulrich. 1969. “Zum römischen Injurienrecht.” Labeo 15: 131–167.
  • Vujović, Ognjen. 2009. „Iniuria.” Magistarski rad. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.

  АНТИЧКИ ИЗВОРИ

  • Cicero. De re publica.
  • Gaius. Institutiones.
  • Iustinianus. Digesta.
  • Iustinianus. Codex.
  • Svetonius. De vita caesarum.
  • Tacitus. Annales.
  • Тheodosius. Codex.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2020 3/2020 УДК 343.63 327-341
ç