Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НАРУШЕНИ БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ И БЕЗБЕДНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Предмет овог истраживања је однос нарушених билатералних односа држава Западног Балкана и безбедности Европске уније (ЕУ) који се истражује кроз употребу класификације нивоа конфликтности одређеног билатералног односа који даје др Марта Зорко. Иако се ова класификација, која обухвата четири нивоа конфликтности и разврстава их у спорове или сукобе, користи за истраживање билатералних граничних спорова, сматрамо да иста представља најпогоднији оквир за ово истраживање. Истраживање нарушености билатералних односа и регионалне сарадње на граничним појасевима Европске уније, који представља и Западни Балкан, постаје изузетно значајно ако узмемо у обзир да су неке од највећих претњи за ЕУ тероризам, пролиферација оружја за масовно уништење и нелегалне миграције, за чије је спречавање потребна добра сарадња држава региона. Резултати истраживања указују на то да регион Западног Балкана још увек није трансформисан у мирољубиву заједницу и да се још увек налази на нивоу коегзистенције. Такође, истраживањем је утврђено да билатерални односи Македоније представљају највећи безбедносни изазов за ЕУ, будући да је идентификовано да она има два нарушена билатерална односа на нивоу сукоба који су социјеталне природе и са државама које су већ чланице Европске уније. Такође, спроведено истраживањеуказује на то да је нарушеност тзв. социјеталних односа трајнија и интензивнија, док се они око границе могу решавати и судским путем, као у случају Хрватске и Словеније.

кључне речи:

Референце

  1. Безбедна Европа у бољем свету – Европска стратегија безбедности, 2003. (доступно на: http://www.isac-fund.org/download/Evropska%20strategija%20bezbednosti.pdf).
  2. „Бугари блокирају приступање Македоније ЕУ“, Новости, 11.12.2012, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:409994-Bugari-blokiraju-pristupanje-Makedonije-EU, приступљено: 15.04.2015.
  3. Buzan, Barry, “How regions were made, and the legacies for world politics: an English School reconnaissance”, in: International Relations Theory and Regional Transformation (edited by T. V. Paul), р. 22-46.
  4. Vickers, Miranda, “The Cham issue – Where to Now?”,Conflict Studies Research Centre, Balkans Series, 07/01, Defence Academy of the United Kingdom, January 2007.
  5. „Европска унија и регионална сарадња“, Министарство спољних послова Републике Србије, 25.09.2012, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/spoljna-politika/eu?lang=lat, приступљено: 15.04..2015.
  6. Ејдус, Филип, Међународна безбедност: Теорије, сектори и нивои, Службени гласник, Београд 2012.
  7. Живковић, Урош, „Утицај процеса европске интеграције на спољну политику Србије: пример регионалне сарадње и добросуседских односа“, Синтезис IV/1, 2012, стр. 109-131.
  8. Зорко, Марта, „Конфликтни потенцијал добросуседских односа: Случај Хрватске и Словеније“, Политичке перспективе, бр. 2/2011, Факултет политичких наука, Београд, стр. 43-62
  9. Зорко, Марта, „Конфликтни потенцијал добросуседских односа: Случај Хрватске и Црне Горе“, Политичке перспективе, бр. 1/2013, Факултет политичких наука, Београд, стр. 57-75.
  10. Костић, Марина Т., „Политика проширења Европке уније: концепт, научене лекције и случај Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 219-233.
  11. Лопандић, Душко и Кроња, Јасминка, Регионалне иницијативе и мултилатрална сарадња на Балкану, Европски покрет у Србији, Београд, 2010.
  12. „Муке по Александру“, Недељник Време, 01.03.2012, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1038309, приступљено: 15.04.2015.
  13. Општи правци и приоритети за провођење спољне политике Босне и Херцеговине, Министарство иностраних послова БиХ, http://www.mvp.gov.ba/vanjska_politika_bih/osnovni_pravci_vanjske_politike_bih/default.aspx?id=2, приступљено: 15.04.2015.
  14. Pellet, Allain, “The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples”, European Journal of International Law 3 (1), 1992, р. 180-185.
  15. Пресуда Међународног суда правде у случају Македонија против Грчке, 05.12.2011, http://www.icj-cij.org/docket/files/142/16827.pdf, приступљено: 15.04.2015.
  16. „Протеран и амбасадор Македоније“, Блиц, 10.10.2008, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/60335/Proteran-i-ambasador-Makedonije, приступљено: 15.04.2015.
  17. „Рама: ЕУ уједињује Албанију и КиМ“, Б92, 23.03.2015. http://www.bnet/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=23&nav_category=640&nav_id=971963, приступљено: 15.04.2015.
  18. Раос, Вишеслав, „Помицање границе Еуропске уније на југоисток и вишеструки процеси територијализације“, Политичка мисао, бр.3/2013, Загреб, стр. 33-55.
  19. Реаговање Министарства спољних послова Републике Србије поводом изјаве премијера Албаније Едија Раме, 9. април 2015. Године, http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/pres-servis/saopstenja/15072-2015-04-09-12-45-53?lang=cyr, приступљено: 15.04.2015.
  20. Reka, Blerim, Greece slams the EU door to Albania in maritime dispute, United Europe Blog, http://www.united-europe.eu/news-and-topics/european-topics/greece-slams-the-eu-door-to-albania-in-maritime-dispute/, 01.09.2014., приступљено: 16.4.2015.
  21. Спољнополитички приоритети Републике Албаније, Министарство спољних послова Републике Албаније, http://www.punetejashtme.gov.al/en/mission/priorities/priorities, приступљено: 15.04.2015.
  22. „Спољнополитички приоритети Црне Горе“, Министарство вањских послова и европских интеграција Републике Црне Горе,http://www.mvpei.gov.me/ministarstvo/spoljno-politicki-prioriteti?alphabet=cyr, приступљено: 15.04.2015.
  23. „Суторина (не) припада Босни“, Новости, 25.02.2015, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:535499-Sutorina-ne-pripada-Bosni, приступљено: 15.04.2015.
  24. „Country Reports on Human Rights Practices for 2013, U.S State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Macedonia“, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220304, приступљено: 15.04.2015.
  25. „Country Reports on Human Rights Practices for 2013, U.S. State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Serbia“, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220329, приступљено: 15.04.2015.
  26. „Црногорски амбасадор непожељан у Београду“, Радиотелевизија Србије, 09.10.2008, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/21220/Crnogorski+ambasador+nepo%C5%BEeljan+u+Beogradu.html, приступљено: 15.04.2015.
периодика Политика националне безбедности 1/2015 УДК 327(497-15):355.02(4-672EU) 83-100