Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

Narod, partije i demokratija u Bosni i Hercegovini

Sažetak

Prikaz knjige:
Vlade Simović Narod, partije i demokratija u Bosni i Hercegovini, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 2019, 357 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2021 1/2021 УДК 321.7(497.6)(049.3) 317-324
ç