Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ И СРПСКИ ЕТНОС

НАРОД И НАЦИЈА – теоријске школе и правци

Сажетак

Концепти друштвених термина Народ и Нација нису једнозначајни, иако се у уобичајеној терминологи­ји (комуникацији) често изједначавају. С обзиром на процесе познате као глобализација, који су захватили међународну заједницу током 20. века, а који ће своје коначне резултате дати у 21. веку, они ће свакако, снажно утицати и на досадашње друштвене теорије. У овом раду разматране су традиционалне школе и нови концепти везани за политичке категорије као што су народ и нација.

 

кључне речи:

Референце

  1. Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 2003.
  2. Бауер Ото, О савременој држави – историјски развој и смисао, Београд, 1938.
  3. Цветковић Владимир, »Самопоимање и политичко пројектовање«, Србија и Европа (зборник), ДКСГ, Београд, 1996.
  4. Derek Heater, The Idea of Eurropean Unity, Leicester, 1992.
  5. Ernst Hass, The Obsolescence of Regиonal Integration Theory, Institu­te of International Studies, Berkeley, 1975.
  6. Дивјак Слободан, Проблем идентитета, културно, етничко, национално и индивидуално, Службени гласник, Београд, 2006.
  7. Deutsch Karl, Communication Theory and Political Integration, Philadelfia, 1964.
  8. Џенкинс Ричард, Етницитет у новом кључу, Библиотека XX век, Београд 2001.
  9. Хајзинха Јохан, Патриотизам и национализам у европској историји до краја деветнаестог века, Прометеј, Нови Сад, Београд, 1996.
  10. Хегел Фридрих Вилхелм Георг, Феноменологија духа, Дерета, Београд, 2005.
  11. Хегел Фридрих Вилхелм Георг, Филозофија повјести, Култура, Загреб 1951.
  12. Хејвуд Ендру, Политика, Clio, Београд, 2004.
  13. Hoffman Stanley, Obstinate or Obselete? The Fate of the National State and the Case of Western Europe, Boston, Massachusetts, (USA), 1966.
  14. Kant Immanuel, Perpetual Peace A Philosophical Sketch, FQ Clas­sic, 2007.
  15. Касирер Ернст, Идеја републиканског устава, Досије, Београд, 2004.
  16. Јовановић Слободан, Држава, БИГЗ, Београд, 1990.
  17. Недељковић Миле, Лексикон народа света, СКЗ, Београд, 2001
  18. Malthus Thomas, Essay on Population, New York Public Library, 2006.
  19. Монтескје Шарл, О духу закона, том I, Филип Вишњић, Београд, 1989.
  20. Ортега Хозе и Гасет, Европа и идеја нације, Артист, Београд, 2003.
  21. Петронијевић Бранислав, Шопенхауер, Ниче, Спенсер, Геца Кон, Београд, 1910.
  22. Renan Ernst, Qu’est-ce qu’une nation?: et autres écmts, Pams, Im­primerie nationale, 1996.
  23. Schelling Friedmch, System of Transcedental Idealism, University Press of Virginia, 1978.
  24. Суботић Момчило, Српски национални идентитет: историјски и савремени изазови, Политичка ревија, година (XXIII) X, = 29, бр. 3/2011, стр. 1-34.
  25. Супек Руди, Херберт Спенсер и биологизам у социологији, Социолошка хрестоматија, Загреб, 1965.
  26. Шулце Хаген, Држава и нација у европској историји, Филип Вишњић, Београд, 2002.
  27. Thomas Franklin, The Enviromental Basic of Society, New York, 1925.
  28. Вајлер Џозеф, Устав Европе, Филип Вишњић, Београд, 2002.
  29. Велер Урлих Ханс, Национализам – историја – форме – последице, Светови, Нови Сад, 2002.
  30. Живковић Мирослав, Савремене теорије о држави, Архив за правне и друштвене науке, Београд, 1998.
  31. Wiener Norbert, Cybernetics, Mit Press, Cambridge, (Mass.), 1965.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 316.356.4 1-17