Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА КРИТИКА, ПОЛЕМИКА И ОСВРТИ

НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ НА ИСТОКУ

Сажетак

Приказ књиге: Зоран Милошевич, Из Малороссов в Украјинцы, К ворпосу об изменении культурного и национального сознания малороссов, САТИСЪ, Санкт-Петербург, 2009.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 323.1(47)(049.3) 321-326