Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ ПРОЦЕСИ

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: АНАЛИЗА ЕКСПОЗЕА МАНДАТАРА ВЛАДЕ ОД 2007. ДО 2017. ГОДИНЕ

Сажетак

У претходном истраживању бавили смо се националним интересом као аналитичким концептом, направили детаљан преглед становишта релевантних аутора и дали предлоге за анализу националног интереса Републике Србије. Овај рад представља логичан наставак претходног, јер обухвата настојање да се квалитативном анализом експозеа (програма рада Владе) мандатара Владе од 2007. до 2017. године утврде национални интереси Републике Србије. Основни циљ овог рада је провера сазнајног потенцијала појма национални интерес, а основна претпоставка је да се национални интерес малих држава везује за оно што реалисти означавају као „круто језгро националног интереса“, односно на опстанак. Зато ће ова претпоставка бити проверавана на случају Републике Србије, док ће као оквир за анализу бити коришћена прилагођена Нектерлајнова матрица која омогућава самеравање основних националних интереса (одбрамбени, економски, регионални и идеолошки интереси) према њиховом интензитету.

кључне речи:

Референце

  1. Бајагић Младен, Ружић Маја, „Концепт националног интереса у теорији међународних односа“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014, стр. 159-175.
  2. Експозе Александра Вучића (27. април 2014)., Internet, http://www.meravlade.rs/2012-2014/svi-ekspozei-premijera-srbije-od-1990-do-2014/, 15/07/2016.
  3. Експозе Војислава Коштунице (15. мај 2007), Internet, http://www.meravlade.rs/svi-ekspozei-premijera-srbije-od-1990-do-2014/, 15/07/2016.
  4. Експозе Ивице Дачића (27. јул 2012), Internet, http://www.meravlade.rs/svi-ekspozei-premijera-srbije-od-1990-do-2014/, 15/07/2016.
  5. Експозе Ивице Дачића (30. август 2013), Internet, http://www.meravlade.rs/svi-ekspozei-premijera-srbije-od-1990-do-2014/, 15/07/2016.
  6. Експозе Мирка Цветковића (14. март 2011), Internet, http://www.meravlade.rs/svi-ekspozei-premijera-srbije-od-1990-do-2014/, 15/07/2016.
  7. Експозе Мирка Цветковића (7. јул 2008), Internet, http://www.meravlade.rs/svi-ekspozei-premijera-srbije-od-1990-do-2014/, 15/07/2016.
  8. Липовац В. Милан, Национална безбедност Републике Србије у регионалном безбедносном поткомплексу Западни Балкан (докторска дисертација), Факултет безбедности, Београд, 2016.
  9. Липовац Милан, Димитријевић Р. Иван, „Национални интерес као аналитички концепт: могућности за анализу националног интереса Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2015, стр. 87-108.
  10. Програм Владе Републике Србије (9. август 2016), Internet, http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/ekspoze090816cyr.docx, 10/09/2016.
  11. Програм Владе Републике Србије кандидата за председника Владе Републике Србије (28. јун 2017), Internet, http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/ekspoze-mandatarke-ane-brnabic280617_cyr.pdf, 15/07/2017.
  12. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 88/09.
  13. Baehr Peter R., “Small States: A Tool for Analysis?”, World Politics, Cambridge University Press, 3/1975, стр. 456-466.
  14. Elman Miriam F., “The Foreign Policies of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard”, British Journal of Political Science, Cambridge University Press, No. 2/1995, стр. 171-217.
  15. Fox Annette B., “The Small States in the International System, 1919-1969”, International Journal, Toronto, 4/1969, стр. 751-764.
  16. Frankel Joseph, National Interest, Praeger Publishers, New York, 1970.
  17. Gore Lance L.P., “Forging a Sino–Russo Alliance: Analysis with a Hybrid Theoretical Framework”, China: An International Journal, National University of Singapore, 1/2017, стр. 140-162.
  18. Keohane Robert O., “Lilliputians’ Dilemma: Small States in International Politics”, International Organization, 2/1969, стр. 291-310.
  19. Nuechterlein Donald E., “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making”, British Journal of International Studies, Political Studies Association, London, No. 3/1976, стр. 246-266.
  20. Rothstein Robert L., Alignment, Nonalignment, and Small Powers: 1945-1965, Institute of War and Peace Studies, School of International Affairs, Columbia University, 1966.
  21. Sarateanu Valerica-Iulian, State behavior during the Ukrainian crisis: the perspectives of Romania, France, and the United States, US Army School for Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, 2016.
  22. Williams Simon, The Role of the National Interest in the National Security Debate (Dissertation), Royal College of Defence Studies, London, 2012.
периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 32(497.11)”2007/2017”:321.01 71-97