Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НАЦИОНАЛНА ИДЕЈА У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ

Сажетак

У раду се указује да Први српски устанак није представљао само социјалну буну обесправљене раје у Београдском пашалуку. Од самих почетака, устаничко вођство истиче намере да Устанак пређе границе пашалука, прошири се на све области насељене српским народом, у циљу ослобођења и уједињења. Није се остало само на прокламацијама, већ су, према приликама и могућностима, чињени и конкретни кораци у правцу практичне реализације идеје о политичком јединству српскога народа. У томе се налази кључни показатељ да су Срби у то време представљали народ с формираном националном свешћу, а то значи видели себе у својој народној држави. Тиме се пориче поставка о „закаснелој нацији“, често присутна у литератури, страној и домаћој.

кључне речи:

Референце

  • Арсенијевић Баталака Лазар, Историја српског устанка, II, Београд, 1899.
  • Вукићевић Миленко, Карађорђе, књ. II, Београд, 1912.
  • Вуксан Душан, „Петар I и Карађорђе“, Записи, књ. I, Цетиње, 1927.
  • Вуксан Душан, Петар I Петровић Његош и његово доба, Цетиње, Народна књига, 1951.
  • Гавриловић Михаило, Милош Обреновић, књ. I, Београд, Задужбина И. М. Коларца, 1908.
  • Гавриловић Михаило, Из нове српске историје, Београд, Српска књижевна задруга, 1926.
  • Екмечић Милорад, Дуго кретање између клања и орања, Београд, Завод за уџбенике, 2007.
  • Јакшић Гргур, Европа и васкрс Србије, Београд, Народна штампарија, 1933.
  • Караџић Стефановић Вук, Српске народне пјесме, књига 4, Београд, Штампарија Краљевине Србије, 1896.
  • Медаковић Дејан, „Идеја државности код Срба у XVI, XVII, XVIII и првој половини XIX века“, Глас, Београд, Српска академија наука и уметности, 2001.
  • Ненадовић Матија , Мемоари, Београд, Српска књижевна задруга, 1893.
  • Ортајли Илбери, Најдужи век империје, Београд, Српска књижевна задруга, 2004.
  • Пантелић Гаја, „Казивање Гаје Пантелића, Казивања о српском устанку 1804, Београд, Српска књижевна задруга, 1980.
  • Поповић, Вукосава „Одношаји Карађорђа и владике Петра I“, Записи, Цетиње, 1930
  • Протић Анте, „Повестница Анте Протића“, Казивања о српском устанку 1804, Београд, Српска књижевна задруга, 1980.
  • Сечански Живан, Грађа о Тицановој буни у Срему 1807. године, Београд, Српска академија наука, 1952.
  • Станојевић Станоје, „Српски национализам у средњем веку“, Из наше прошлости, књ. 1, Београд, Етхос,
  • Страњаковић Драгослав, Карађорђе, Београд, Геца Кон, 1938.
  • Страњаковић Драгослав, Карађорђева национална политика, Београд, 1941.
  • Тошковић Јово Б., Односи између Босне и Србије 1804–6 и бој на Мишару, Суботица, Градска штампарија, 1927.
  • Црњански Милош, „Вожд“, Есеји и Чланци II: Историја, полемике, разговори, Београд, Задужбина Милоша Црњанског-Наш дом, 1999.
  • Чубриловић Васа, Први српски устанак и босански Срби, Аранђеловац, Фонд „Први српски устанак“, 2003.
периодика Политичка ревија 4/2019 4/2019 УДК 323.1(=141.63)“1804/1813“ 87-107