Izaberi jezik:
Tema broja

SRPSKA PRASVOSLAVNA CRKVA I RELIGIJSKOCRKVENI ODNOSI

NACIONALNA I PROSVETITELJSKA ULOGA SRPSKE CRKVE TOKOM PRVOG SVETSKOG RATA (1914-1918)

Sažetak

Nacionalna i prosvetiteljska uloga koju je imala Srpska Crkve prestala je da postoji u Prvom svetskom ratu (1914-1918). Njena celokupna delatnost bila je ugašena dolaskom okupatora u Srbiju. Sa gašenjem crkve, ugašena je i dugovekovna tradicija koju je imala u ulozi obrazovnog i socijalnog stožera, te duhovnog obnovitelja naroda. Drugim rečima, nestao je dugovekovni temelj duhovne sprege i veze sa identitetom. Tema obrazovne uloge crkve kao cilj analize, otvara novo poglavlje savremene srpske orbite, te dobija na snazi od kako se vraća interesovanje prevashodno mlađih generacija za teološku nauku. Druge društvene nauke povezane su sa istom. Tako, politika, istorija, filozofija i druga naučna gledišta imaju svoje trajne veze sa religijom. Spoj nauke i religije, u ovom slučaju političke nauke i religije, važan je u razrađivanju subjekata moći koji su u sadejstvu sa duhovnom edukacijom mogli imati pozitivnog udela u ratu i pomoći u mentalnom osnaživanju tokom i nakon ratnih stradanja na tlu Srbije.
Kroz uporedni metod, iz pozicije novog doba, analiza može ukazati kakav je bio status i uloga srpske crkve u obrazovanju naroda pre i tokom Velikog rata. Pokazaće se kako se ostvarivala ova uloga i zašto su nosioci tadašnjeg vlasti donosili pojedine odluke. Na kraju, pokazaće se kakve efekte su ove odluke proizvodile kroz osvrt na vreme danas. U tom smislu, retroaktivna analiza razloga uspeha odnosno neuspeha, značajna je u ukazivanju na sponu obrazovanja i duhovnosti koju je oduvek imala crkva, te može pomoći u budućoj analizi iste ili slične tematike. U tom smislu, analiza je nesaglediva bez pogleda na prošlost.

Ključne reči:

Reference

  • Андријашевић, Живко. 2008. Црногорска црква 1852-1918, (Студија са збирком докумената о Правосланој цркви у Књажевини/Краљевини Црној Гори). Никшић: Филозофски факултет.
  • Биговић, Радован. 1998. Од Свечовека до Богочовека, Хришћанска философија владике Николаја Велимировића. Београд: Рашка школа.
  • Вјесник. 1918. Maj 1, 1918., бр.6, 82. Сарајево.
  • Деспотовић, Миомир, и Катарина Поповић. 2014. Стратегије образовања одраслих – жеље, потребе, могућности и резултати, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитета у Београду.
  • Ђорђевић, Димитрије. 1969. “Аустроугарски окупациони режим у Србији и његов слом 1918.године”, Научни скуп у поводу 50-годишњице распада Аустро-Угарске монархије и стварања југословенске државе. Загреб: Југославенска Академија знаности и уметности.
  • Јеротић, Владета. 2017. Вера и нација. Београд: Арс Либри.
  • Кондић, Павле Добросав. 2013. Митрополија Црногорско-Приморска у другој половини XIX и почетком XX века (1851-1920). Докторска дисертација. Фоча: Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет, Свети Василије Острошки.
  • Милошевић, Зоран.2005. Руска православна црква и глобализација, Црква у свијету.Српско Сарајево:Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву.40, бр.2.
  • Митровић, Андреј. 1987. 2016. Устаничке борбе у Србији 1916-1918, Београд: Завод за уџбенике.
  • Младеновић, Божица. 2002. “Српска елита у Првом светском рату”, Историјски часопис, бр.49, Београд: Историјски институт.
  • Обрадовичь, Досітей. 1783. Животь и приключенія Димитріа Обрадовича, нареченога у калућер- ству Досіөеа, т. I, Лаипсікъ.
  • Павловић, Миодраг. (1969. XLVIII издање); 1997.VII издање. Предговор за антологију српског песништва (Антологија српског песништва). Београд: Српска књижевна задруга.
  • Палавестра, Предраг. 1986. Историја модерне српске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.
  • Петковић, Сава. 1930. Моја парохија пре и после светскога.рата, Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.
  • Пилиповић, Радован. 2015. О Архивском наслеђу Српске Православне Цркве из времена Првог светског рата (1914–1918) – Фондови и збирке Архива СПЦ У Београду, Зборник радова међународног научног скупа „Православни свет и Први светски рат“, Београд: Православни богословски факултет.
  • Пузовић, Владимир. 2017. Руски путеви српског богословља – Школовање Срба на руским духовним академијама, 1849-1917, Институт за теолошка истраживања, Православни богословски факултет. Београд:Службени Гласник.
  • Радић, Радмила и Момчило Исић. 2014. Српска Православна Црква у Великом рату, 1914-1918, Филип Вишњић, СПКД Просвјета, Београд-Гацко.
  • Рајс, Рудолф Арчибалд. 1928. 2018. Шта сам видео и преживео у великим данима, Београд: Талија издаваштво..
  • Спасеновић, Вера. 2019. Образовна политика, глобални и локални порцеси. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског Универзитета у Београду.
  • Суботин Голубовић, Татјана. 2015. “Судбина рукописа Народне библиотеке у Првом светском рату и њихово место у српској културној баштини.” Зборник радова међународног научног скупа „Православни свет и Први светски рат.“ Београд: Православни богословски факултет.
  • Тасић, Радмила. 2016. Омладинска међуратна периодика, Студија и библиографија. Докторска дисертација. Београд.
  • Ћоровић, Владимир. 1989. 2015. Црна књига, Патње Срба Босне и Херцеговине за време Светског рата 1914-1918. Нови Сад: Прометеј.
  • Урс, Фон Аркс. 2007. Епископ Николај Велимировић (1880-1956) и његове студије у Бер­ну у оквиру старокатоличких и српско-православних односа, Српска теологија у XX веку: истраживачки проблеми и резултати. бр.2. Београд: Православни богословски факултет.
  • Sykes Gary, Barbara Schneider, David Nplank and Timothy G.Ford, eds. 2009. Handbook of Education Policy Research. New York, London: American Educational Research Association.
  • Simons, Maarten, Мark Olssen and Michael Peters, eds. 2009. Re-Reading Education Policies. Rotterdam: Sense Publishers.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2021 2/2021 УДК 271.22(497.11)“1914/1918“ 265-283
ç