Изабери језик:
Тема броја

СРПСКА ПРАСВОСЛАВНА ЦРКВА И РЕЛИГИЈСКОЦРКВЕНИ ОДНОСИ

НАЦИОНАЛНА И ПРОСВЕТИТЕЉСКА УЛОГА СРПСКЕ ЦРКВЕ TOKOM ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (1914-1918)

Сажетак

Национална и просветитељска улога коју је имала Српска Цркве престала је да постоји у Првом светском рату (1914-1918). Њена целокупна делатност била је угашена доласком окупатора у Србију. Са гашењем цркве, угашена је и дуговековна традиција коју је имала у улози образовног и социјалног стожера, те духовног обновитеља народа. Другим речима, нестао је дуговековни темељ духовне спреге и везе са идентитетом. Тема образовне улоге цркве као циљ анализе, отвара ново поглавље савремене српске орбите, те добија на снази од како се враћа интересовање превасходно млађих генерација за теолошку науку. Друге друштвене науке повезане су са истом. Тако, политика, историја, филозофија и друга научна гледишта имају своје трајне везе са религијом. Спој науке и религије, у овом случају политичке науке и религије, важан је у разрађивању субјеката моћи који су у садејству са духовном едукацијом могли имати позитивног удела у рату и помоћи у менталном оснаживању током и након ратних страдања на тлу Србије.
Кроз упоредни метод, из позиције новог доба, анализа може указати какав је био статус и улога српске цркве у образовању народа пре и током Великог рата. Показаће се како се остваривала ова улога и зашто су носиоци тадашњег власти доносили поједине одлуке. На крају, показаће се какве ефекте су ове одлуке производиле кроз осврт на време данас. У том смислу, ретроактивна анализа разлога успеха односно неуспеха, значајна је у указивању на спону образовања и духовности коју је одувек имала црква, те може помоћи у будућој анализи исте или сличне тематике. У том смислу, анализа је несагледива без погледа на прошлост.

кључне речи:

Референце

  • Андријашевић, Живко. 2008. Црногорска црква 1852-1918, (Студија са збирком докумената о Правосланој цркви у Књажевини/Краљевини Црној Гори). Никшић: Филозофски факултет.
  • Биговић, Радован. 1998. Од Свечовека до Богочовека, Хришћанска философија владике Николаја Велимировића. Београд: Рашка школа.
  • Вјесник. 1918. Maj 1, 1918., бр.6, 82. Сарајево.
  • Деспотовић, Миомир, и Катарина Поповић. 2014. Стратегије образовања одраслих – жеље, потребе, могућности и резултати, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитета у Београду.
  • Ђорђевић, Димитрије. 1969. “Аустроугарски окупациони режим у Србији и његов слом 1918.године”, Научни скуп у поводу 50-годишњице распада Аустро-Угарске монархије и стварања југословенске државе. Загреб: Југославенска Академија знаности и уметности.
  • Јеротић, Владета. 2017. Вера и нација. Београд: Арс Либри.
  • Кондић, Павле Добросав. 2013. Митрополија Црногорско-Приморска у другој половини XIX и почетком XX века (1851-1920). Докторска дисертација. Фоча: Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет, Свети Василије Острошки.
  • Милошевић, Зоран.2005. Руска православна црква и глобализација, Црква у свијету.Српско Сарајево:Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву.40, бр.2.
  • Митровић, Андреј. 1987. 2016. Устаничке борбе у Србији 1916-1918, Београд: Завод за уџбенике.
  • Младеновић, Божица. 2002. “Српска елита у Првом светском рату”, Историјски часопис, бр.49, Београд: Историјски институт.
  • Обрадовичь, Досітей. 1783. Животь и приключенія Димитріа Обрадовича, нареченога у калућер- ству Досіөеа, т. I, Лаипсікъ.
  • Павловић, Миодраг. (1969. XLVIII издање); 1997.VII издање. Предговор за антологију српског песништва (Антологија српског песништва). Београд: Српска књижевна задруга.
  • Палавестра, Предраг. 1986. Историја модерне српске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.
  • Петковић, Сава. 1930. Моја парохија пре и после светскога.рата, Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.
  • Пилиповић, Радован. 2015. О Архивском наслеђу Српске Православне Цркве из времена Првог светског рата (1914–1918) – Фондови и збирке Архива СПЦ У Београду, Зборник радова међународног научног скупа „Православни свет и Први светски рат“, Београд: Православни богословски факултет.
  • Пузовић, Владимир. 2017. Руски путеви српског богословља – Школовање Срба на руским духовним академијама, 1849-1917, Институт за теолошка истраживања, Православни богословски факултет. Београд:Службени Гласник.
  • Радић, Радмила и Момчило Исић. 2014. Српска Православна Црква у Великом рату, 1914-1918, Филип Вишњић, СПКД Просвјета, Београд-Гацко.
  • Рајс, Рудолф Арчибалд. 1928. 2018. Шта сам видео и преживео у великим данима, Београд: Талија издаваштво..
  • Спасеновић, Вера. 2019. Образовна политика, глобални и локални порцеси. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског Универзитета у Београду.
  • Суботин Голубовић, Татјана. 2015. “Судбина рукописа Народне библиотеке у Првом светском рату и њихово место у српској културној баштини.” Зборник радова међународног научног скупа „Православни свет и Први светски рат.“ Београд: Православни богословски факултет.
  • Тасић, Радмила. 2016. Омладинска међуратна периодика, Студија и библиографија. Докторска дисертација. Београд.
  • Ћоровић, Владимир. 1989. 2015. Црна књига, Патње Срба Босне и Херцеговине за време Светског рата 1914-1918. Нови Сад: Прометеј.
  • Урс, Фон Аркс. 2007. Епископ Николај Велимировић (1880-1956) и његове студије у Бер­ну у оквиру старокатоличких и српско-православних односа, Српска теологија у XX веку: истраживачки проблеми и резултати. бр.2. Београд: Православни богословски факултет.
  • Sykes Gary, Barbara Schneider, David Nplank and Timothy G.Ford, eds. 2009. Handbook of Education Policy Research. New York, London: American Educational Research Association.
  • Simons, Maarten, Мark Olssen and Michael Peters, eds. 2009. Re-Reading Education Policies. Rotterdam: Sense Publishers.
периодика Национални интерес 2/2021 2/2021 УДК 271.22(497.11)“1914/1918“ 265-283