Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA, IZBORI I MEDIJI

NAČELO SVETOVNOSTI DRŽAVE U SRBIJI

Sažetak

Odnos između svetovnog i duhovnog, države i vere, je pitanje staro gotovo od kako je stvorena država kao najšira politička zajednica. Sasvim je jasno da je ovaj odnos menjao svoju sadržinu i suštinu to­kom različitih istorijskih epoha. Načelo svetovnosti države je jedno od temeljnih načela velikog broja savremenih demokratskih država, a nastupio je na istorijsku scenu sa pobedom liberalnih vred­nosti. Ono prevashodno znači da verske organizacije moraju svojim delovanjem ostati u granicama vanpolitičke sfere. Mi ćemo u datom članku prvenstveno razmatrati slučaj Srbije, trenutno stanje stvari i postojeću praksu, važeći pravni okvir kao i istorižski razvoj ovog načela. Naravno, sporadični uporedni osvrt na ostale zemlje će biti nužan u cilju svestranijeg sagledavanja principa svetovne drža­ve, uz posebnu pažnju prema nekim najupečatljivijim primerima.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић Сима: „Уставност верске наставе у државним школама res iudicata’’, Анали Правног факултета, год. LIV, бр. 2/2006, Београд.
  2. Аврамовић Сима: „Право на верску наставу у нашем и упоредном европском праву’’, Анали Правног факултета, год. LIII, бр. 1/2006, Београд.
  3. Благојевић Мирко: „Ревитализација религије и религиозности у Србији: стварност или мит?’’, Филозофија и друштво, вол. 20, бр. 2/2009, Београд.
  4. Божић Марко: „Финансијске обавезе државе према верским заједницама у Француској као лаичкој републици, Религија и толеранција, стр. 141, вол. IX, бр. 15/2011, јануар-јун, Београд.
  5. Гујаничић Душан: „Положај закона у француском правном поретку, Политичка ревија, бр. 2/2012, Београд.
  6. Драшкић Марија: ,,О веронауци у државним школама, други пут’’, Анали Правног факултета, год. LIV, бр. 1/2006, Београд.
  7. Карапанџин Стевица: ,,Верска служба у Војсци Србије, Војно дело, зима/2011, Београд.
  8. Келзен Ханс, Чиста теорија права, Правни факултет Универзитета у Београду, 2007.
  9. Кутлешић Владан: „Религија и верске заједнице у уставима компара­тивно, с посебним освртом на предлоге за нови устав Србије“, Политичка ревија, бр. 3/2006, Београд.
  10. Маринковић Танасије: ,,Прилог за јавну расправу о уставности зако­на о црквама и верским заједницама, Анали Правног факултета, год. LIX, бр. 1/2011, Београд.
  11. Матић Милан, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ и Институт за политичке студије, Београд, 2000.
  12. Станчић Вишња: “Либерална демократија као остварење слободе”, Српска политичка мисао, бр. 4/2010, Београд.
  13. Vanoni P. Luca: “I simboli religiosi e la libertà di educare in Europa: uniti nella diversità o uniti dalla neutralité?”, Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, numero 00 del 02.07.2010.
  14. Српски устави од 1835. до 1990. са Уставима Краљевине СХС и Краљевине Југославије, Граматик, Београд, 2004.
  15. Закон о црквама и верским заједницама из 2006. године.
PERIODIKA Politička revija 4/2012 УДК: 322(497.11) 105-126
ç