Изабери језик:
Тема броја

О СРПСКОЈ ПОЛИТИЧКОЈ МИСЛИ И ИДЕНТИТЕТУ

НА ИЗВОРИМА СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

Зa идентитет сваког народа од највеће важности је како сам тај народ види почетак своје историје. Своје историјско време Срби рачунају од Стефана Немање и његовог најмлађег сина Растка – Светог Саве. Немања је објединио Рашку и Зету и тиме је почела српска државност. Савиним радом Немањина творевина је добила је обједињавајућу моралну силу и постала органска заједница. Оном што је Немања створио, Сава је удахнуо душу. Свети Сава „је први схватио да се трајна народна држава не ствара само оружјем, него и заједничким идеалима. Заједница културног и политичког осећања у народу, то је креч и цемент који држи народну зграду; без тога се држава руши као свака сувомеђина.“

кључне речи:

Референце

  1. Богдановић, Димитрије, Књига о Косову, Београд, Српска академија наука и уметности, 1986.
  2. Богдановић, Димитрије, „Свети Сава“, предговор у књизи: Свети Сава, сабрани списи, Београд, Просвета, 2008.
  3. Велимировић, Николај, Живот Светог Саве, Београд, БеоСинг, 2005.
  4. Доментијан, Житије Светога Саве, Београд, Српска књижевна задруга, 2001.
  5. Дучић, Нићифор, Свети Сава, српска црква и српска краљевина у XIII вијеку, Београд, штампано у Краљ. српској штампарији, 1893.
  6. Калај, Бењамин, Историја српскога народа, Београд, Књижар издавач Петар Ћурчић, 1882.
  7. Милаш, Никодим, Православна Далмација, Нови Сад, Издавачка књижарница А. Пајевића, 1901.
  8. Милићевић, Милан, Стефан Немања и Свети Сава, Београд, Државна штампарија Краљевине Србије, 1913.
  9. Оболенски, Димитрије, Шест византијских портрета, Београд, Српска књижевна задруга: Просвета, 1991.
  10. Острогорски, Георгије, Византија и Словени, Београд, Просвета, 1970.
  11. Поповић, Јустин, Живот Светог Саве и Светог Симеона, Минхен, 1962.
  12. Списи Св. Саве, издање Владимира Ћоровића, 1928.
  13. Слијепчевић, Ђоко, Историја Српске православне цркве, Београд, БИГЗ, 1991.
  14. Слијепчевић, Перо, Свети Сава, Сарајево, Обод, 1924.
  15. Теодосије, Житије Светог Саве, Београд, Српска књижевна задруга, 1992.
  16. Срећковић, Пантелија, Историја српскога народа, Београд, Краљевско-српска државна штампарија, 1884.
  17. Станојевић, Станоје, Свети Сава, Београд, Херес, 1998.
  18. Станојевић, Станоје, Из наше прошлости, књ. 1, Београд, Етхос, 2010.
  19. Црњански, Милош, Свети Сава, Београд, Луча, 1934.
  20. Ћоровић, Владимир, Покрети и дела, Београд, Геца Кон, 1920.
периодика Политичка ревија 4/2015 УДК 323.1(=163.41)(091) 47-62