Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, ПРАВО, ТРАДИЦИЈА

МУЛТИКУЛТУРНО ДРУШТВО И РЕЛИГИЈА

Сажетак

Идеја мултикултуларности је доминанта идеја о регулисању односа међу припадницима разних култура и религија у Западној Европи, Северној Америци и Океанији. Она почива на претпоставци да је будућност света у мешању различитих култура, а њихова коегзистенција је сасвим могућа у условима равноправности и уз постојање секуларних политичких поредака. У ову идеју су уложе­на велика средства и много снага. Време је међутим показало да то није остварив циљ. И о томе су се отворено изјаснили сви водећи политичари Западне Европе.

кључне речи:

Референце

  1. Abe Ata, „Adjustment and Complications of Catholic and Inter-faith Intermar­riages“, Политикологија религије, бр. 2/2007, год. 1.
  2. Александар дел Вал, Исламизам и Сједињене Државе, алијанса против Евро­пе, Службени лист, Београд, 1998.
  3. Александар Јовановић, Милена Пешић, „Мултикултурализам и индивидуална права“, Српска политичка мисао, бр. 1/2010.
  4. Жељко Пантелић, „Европа на прагу вечног мира“, Вечерње новости, 12.2004.
  5. Zoran Matevski, „Religious Dialogue and Tolerance – Theoretical and Practical Experiences of Differences and Similarities“, Политикологија религије, бр. 1/2007, год. 1.
  6. Јоћл Rex, Secular Substitutes for Religion in the Modern World, Политикологија религије, бр.1/2007, год. 1.
  7. Куран, превод Бесима Коркута, Старјешинство Исламске заједнице БИХ, 1984.
  8. Ли Херис, Самоубиство разума – претња радикалног ислама Западу, Дан-граф, Београд, 2009.
  9. Љубиша Митровић, „Религија, медији и култура мира“, Српска политичка мисао, бр. 1/2010.
  10. Chris Allen, Fеаr and Loathing: „The Political and Loanhing: The Political Disco­urs in Relations to Muslims and Islam in The British Contemporary Seting“, Политикологија религије, бр. 2/2010, год. 4.
  11. Мирољуб Јевтић, „Political Science and Religion“, Политикологија религије, бр. 1/2007, год. 1.
  12. Мирољуб Јевтић, „Religion and Relations between Genders“, Политикологија религије, бр. 1/2008, год. 2.
  13. Мирољуб Јевтић, „Политикоректност и екстремисм“, Свободнаја мисл, бр. (1569) 7-8/2006, ИССН 0869-4435, Москва.
  14. Мохамед Хосеин Табатабаи, Шиије у исламу, Културни центар при амбасади Исламске Републике Ирана у Београду, недатирано
  15. Петар Матић, Миша Стојадиновић, „Либерални национализам: У потрази за изгубљеним идентитетом“, Политичка ревија, бр. 1/2010.
  16. Раденко Марић, „Друштвено-етички изазови процеса глобализације“, Политичка ревија, бр. 3/2010.
  17. „Secularism versus Religion“, Политикологија религије, бр. 2/2009, год.
  18. Семјуел Хантингтон, „Судар цивилизација“, у Националне мањине – у међународном и југословенском правном поретку, Београд,
  19. Semuel Huntington, Тhe Clash of Civilizations and Remeking of Word Order, Simon & Schuster, New York, 1996.
  20. Френсис Фукујама, „Крај историје“, Трећи програм, бр. 84/1990.
  21. „Contre les batisseurs de mosquees“, LeMondе10.1989, стр. 2 .

  Интернет сајтови

  1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html (До­ступно 28.2.2011)
  2. http://www.blic.rs/Vesti/Svet/233961/Avganistanac-osudjen-na-smrt-zbog-prelaska-u-hriscanstvo (доступно 28.2.2011)
  3. http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/Svet/532731/Izvinjenje+zbog+karikature+Muhameda.html (доступно 2.2011)
  4. http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meutes_de_2005_dans_les_banlieues_fran%C3%A7aises (доступно 1.3.2011)
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_%28film_director%29 (доступно 1.3.2011)
  6. BBC SERBIAN.com, subota septembar 2005. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11559451 (доступан 1.3.2011)
  7. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11559451 (доступан 1.3.2011)
периодика Српска политичка мисао 3/2011 УДК: 316.74:2 245-265