Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI IZ POLITIČKE TEORIJE

MULTIKULTURNA KRITIKA LIBERALNE TEORIJE PASIVNOG GRAĐANSTVA

Sažetak

Poslijeratna ortodoksija u oblasti građanstva uzima stvaralaštvo T. H. Maršala i njegovu knjigu “Klasa, građanstvo i društveni razvoj” kao najznačajnije djelo u teoriji građanstva. Rad govori i o jednom shvatanju “pasivnog građanstva” koje Maršal prikazuje u namjeri da prikaže građanstvo i građanina kao subjekta koji ima “pravo na prava”. Afirmišući na ovaj način pojam građanstva, Maršal je smatrao da se može u britanskom društvu stvoriti neophodno jedinstvo nacije koje će omogućiti integraciju radničke klase i nižih slojeva u britansko društvo. Kroz rad pokušaću da pokažem na određene prigovore koje su teoriji “pasivnog građanstva” uputile identitetske politike i politike priznanja kao i prigovor iz republikanske političke tradicije koje na određen način dopunjuju Maršalovu teorijsku formu neophodnim sadržajem. Identitetska politika teži da politizuje privatnu sferu svakog pojedinca, smatrajući da samo ono što čovjek jeste u svojoj privatnosti čini ga neponovljivom individuom slobodnom da samostalno dijela bez straha od hegemonije nacionalne kulture.

Ključne reči:

Reference

  1. Блатберг, Чарлс, From Pluralist to Patriotc Politics, Oксфорд, Оксфорд Прес, 2000.
  2. Драјзек Џон, Deliberative Democracy and Beyond, Liberals, Critics, Contetstations, Oксфорд Прес, 2000.
  3. Гатман, Ејми, Democratic Education, Принстон Прес, 1987.
  4. Хабермас, Јирген, Citizenship and National identity, Praxis International, vol. 12 no.1 1992.
  5. Кимлика, Вил, Савремена политичка филозофија, Нова српска политичка мисао, Београд, 2009.
  6. Mаседо, Стефан, Liberal virtues; Citizenship, Virtue and Community, Oксфорд Прес, 1990.
  7. Mаршал, Т.Х., Class, Citizenship, and Social develpement, u Б.Турнер и П.Маршал.
  8. Подунавац, Милан, Принцип грађанства и поредак политике, Факултет политичких наука Београд, Чигоја штампа, Београд 2001.
  9. Подунавац, Милан, Политика признања и демократско грађанство, Политичка мисао, Загреб, 2010.
  10. Подунавац, Милан, Поредак, конституционализам и демократија, Политеја, Београд.
  11. Ролс, Џон, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993.
  12. Розенблум, Ненси, Another Liberalism, Romanticism and the Reconstruction of Liberal Tought, Harvard university.
  13. Салатић, Стеван, Либерална теорија пасивног грађанства, Политеја, Бања Лука
  14. Сен, Амартја, Social Choice and Individual Values, Columbia: Columbia University Press, 1970.
  15. Јанг, Мерион Ирис, Justice and The Politics of Difference, Princeton University Press, New Jersey.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2015 УДК 323.2:329.12 39-55
ç