Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

МУЛТИКУЛТУРНА КРИТИКА ЛИБЕРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ПАСИВНОГ ГРАЂАНСТВА

Сажетак

Послијератна ортодоксија у области грађанства узима стваралаштво Т. Х. Маршала и његову књигу “Класа, грађанство и друштвени развој” као најзначајније дјело у теорији грађанства. Рад говори и о једном схватању “пасивног грађанства” које Маршал приказује у намјери да прикаже грађанство и грађанина као субјекта који има “право на права”. Афирмишући на овај начин појам грађанства, Маршал је сматрао да се може у британском друштву створити неопходно јединство нације које ће омогућити интеграцију радничке класе и нижих слојева у британско друштво. Кроз рад покушаћу да покажем на одређене приговоре које су теорији “пасивног грађанства” упутиле идентитетске политике и политике признања као и приговор из републиканске политичке традиције које на одређен начин допуњују Маршалову теоријску форму неопходним садржајем. Идентитетска политика тежи да политизује приватну сферу сваког појединца, сматрајући да само оно што човјек јесте у својој приватности чини га непоновљивом индивидуом слободном да самостално дијела без страха од хегемоније националне културе.

кључне речи:

Референце

  1. Блатберг, Чарлс, From Pluralist to Patriotc Politics, Oксфорд, Оксфорд Прес, 2000.
  2. Драјзек Џон, Deliberative Democracy and Beyond, Liberals, Critics, Contetstations, Oксфорд Прес, 2000.
  3. Гатман, Ејми, Democratic Education, Принстон Прес, 1987.
  4. Хабермас, Јирген, Citizenship and National identity, Praxis International, vol. 12 no.1 1992.
  5. Кимлика, Вил, Савремена политичка филозофија, Нова српска политичка мисао, Београд, 2009.
  6. Mаседо, Стефан, Liberal virtues; Citizenship, Virtue and Community, Oксфорд Прес, 1990.
  7. Mаршал, Т.Х., Class, Citizenship, and Social develpement, u Б.Турнер и П.Маршал.
  8. Подунавац, Милан, Принцип грађанства и поредак политике, Факултет политичких наука Београд, Чигоја штампа, Београд 2001.
  9. Подунавац, Милан, Политика признања и демократско грађанство, Политичка мисао, Загреб, 2010.
  10. Подунавац, Милан, Поредак, конституционализам и демократија, Политеја, Београд.
  11. Ролс, Џон, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993.
  12. Розенблум, Ненси, Another Liberalism, Romanticism and the Reconstruction of Liberal Tought, Harvard university.
  13. Салатић, Стеван, Либерална теорија пасивног грађанства, Политеја, Бања Лука
  14. Сен, Амартја, Social Choice and Individual Values, Columbia: Columbia University Press, 1970.
  15. Јанг, Мерион Ирис, Justice and The Politics of Difference, Princeton University Press, New Jersey.
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 323.2:329.12 39-55