Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

МОРАЛИСТИЧКИ ФРАГМЕНТИ

Сажетак

Приказ књиге: Мило Ломпар, Mоралистички фрагменти, Нолит/Беокњига, 2009, стр. 321.

кључне речи:

Референце

периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК 821.163.41.09 Lompar M.(049.3) 341-344