Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТИЈА И МОРАЛНА РЕГУЛАЦИЈА

МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ

Сажетак

Рад представља покушај да се утврде основне друштвено-политичке претпоставке истинске демократизације политичких институција у Србији. Закључује се: да демократизација политичких институција има перспективу само уколико се одвија кроз процес трансформације представничке демократије у непосредну демократију и аутократског одлучивања у демократско одлучивање; да  је за демократизацију политичких институција од пресудне важности демонополизација политике, децентрализација власти и управљања и развијање слободне иницијативе грађана; да се за истинску демократизацију могу борити само оне политичке партије које се и саме демократски организују и на демократским принципима делују; да је стварна демократија дуготрајан историјски  процес истовременог укидања отуђене политичке власти и мукотрпног успостављања демократске власти; да би Србија морала предњачити у борби за развој демократског политичког система како би се приближила развијенијим државама.

кључне речи:

Референце

  1. Васовић, Вучина, прилог у зборнику, Лавиринти кризе, Институт за европске студије, Београд, 1998.
  2. Вебер, Макс, Привреда и друштво, том 3, Просвета, Београд, 1976.
  3. Вучетић, Слободан, Демократија без доказа, БИГЗ, Београд, 1994.
  4. Голубовић,Загорка проф. др., Како калимо демократију – шта нисмо научили, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  5. Диверже, Морис, Демократија без народа, Рад, Београд, 1968.
  6. Drucker, Peter F., Посткапиталистичко друштво, Грмеч – Привредни преглед, Београд, 1995.
  7. Ђурић, Живојин, „Социјално-политички осврт на модел приватизације у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2013.
  8. Еткинсон, Родни, Зачарани европски круг, Светови, Нови Сад, 1997.
  9. Кнежевић, Милош, Неизвесни прелазак, демократија и транзиција, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  10. Марковић, Драган, Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  11. Марковић, Драган, Демократија и својина, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  12. Мер, Едмонд, Самоуправљање – сутрашњица, Радничка штампа, Београд, 1977.
  13. Naisbitt, John, Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  14. Печујлић, Мирослав, Милић, Владимир, Демократија и ауторитаризам, Сремпублик, Правни факултет, Институт за политичке студије, Београд, 1994.
  15. Чомски, Ноам, Контролисана демократија, ЦИД, Подгорица, 1999.
  16. Чомски, Ноам, Шта то (у ствари) хоће Америка?, Институт за политичке студије, Београд, 1994.
периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 316.334(497.11):321.7 55-70