Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

МОГУЋНОСТ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРЕОРИЈЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ПРИЛИКАМА

Сажетак

Покушавајући да пружи поуздани одговор на запитаност о могућностима геополитичке преоријентације Србије у савременим међународним приликама, рад прво обрађује низ одговора на низ претходних питања (где се Србија налази сада, шта нас је до тога довело и ка чему смо тренутно геополитички оријентисани да би нам био потребан отклон, односно преоријентација?). У том смислу посматра се „класичан“, историјским константама и промењивима одређен геополитички значај Балкана те његове савремене димензије, односно одређење актуелног положаја Србије у постхладноратовској епохи, након ратова за југословенско наслеђе. Овај положај се суочава са перспективама нарастајућег мултиполаризма и сада већ уочљивих геополитичких тенденција које је убрзала светска економска криза, па се на основу свега тога анализирају постојећи и потенцијални услови за евентуалан геополитички преокрет Србије у наредном периоду.

кључне речи:

Референце

  1. Гајић, Александар: „САД и распад Југославије поглед из двадесетогодишње перспективе“, Национални интерес 2/2011, год VII, 11
  2. Гајић, Александар; Јанковић, Слободан: „Четири стуба спољне политике Србије“, Излагање на међународном скупу о спољној политици, Институт за међународну политику и привреду, Београд, октобар, 2011
  3. Дугин, Александар: Основи Геополитике, Екопрес, Зрењанин, 2004
  4. Калајић, Драгош: „Велике силе против српског народа“, Геополитичка стварност Срба, Зборник радова, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997
  5. Калајић, Драгош: „За српску геополитику“, Тајна Балкана – монографија о геополитици, СКЦ, Београд, 1995
  6. Кнежевић, Милош: „Дилеме спољне политике о „безалтернативној” евроинтеграцији Србије”, Национални интерес, бр. 2/2010, год. VI, 8
  7. Макиндер, Халфорд: Демократски идеали и стварност, Мета­физика, Београд, 2009
  8. Петровић, Пироћанац Зоран: „Америчка стратегија уклињавања на југоистоку Европе после другог светског рата (1)“, Српска политична мисао, бр.4/2009, год. 16, вол. 26, ИПС, Београд
  9. Spykman, Nicholas: The Geography of Peace, Harcourt, Brace& Co, New York, 1944
  10. Spykman, Nicholas: America’s Strategy in World Politics: The US and the Balance of Power, Harcourt, Brace&Co, New York, 1942
  11. Степић, Миломир: „Геополитичност ширења ЕУ и положај Србије“, Српска политичка мисао, 1/2010, година 17, свеска 27
  12. Степић, Миломир: У вртлогу балканизације, Службени лист СРЈ, Београд, 2001
  13. Стојковић, Момир: „Геополитички чиниоци балканизације“, Тајна Балканамонографија о геополитици, СКЦ, Београд, 1995
  14. Танасковић, Дарко: Неоосманизам – повратак Турске на Бал­кан, Службени гласник, Београд, 2010

   

периодика Национални интерес 1/2014 УДК 911.3::327(497.11)”20” 91-212