Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МОДЕЛ ШВАЈЦАРСКОГ ФЕДЕРАЛИЗМА

Сажетак

Са ширењем Европске уније ка југоистоку, односно у правцу мноштва чланица бивше Југославије, врло је вероватно да ће се њене институције, које се карактеришу супротностима и неједнакошћу, показати као неспособне за суочавање са теретом који са собом носи једна ефикасна и демократска владавина. Европска унија мораће да реагује брзо како би се реши­ла инхерентног демократског дефицита који постоји у њеним политичким институцијама. Ако жели да уклони јаз који је настао између њених институција и бирачког тела, Европска унија (ЕУ) мораће суштински да реорганизује структуру датих институција. Приближавањем идеје проширења ЕУ стварности, овај фундаментални захтев постаће неизбежан, уколико нова, проширена ЕУ жели да избегне парализу или могући колапс. Швајцарска представља идеални пример за Европску унију како да реши проблем ре­форме својих недемократских институција. Паралеле између ЕУ и Швајцарске веома су упадљиве, јер су обе састављене из група које говоре мноштво језика, као и из конгломерата суверених ентитета, од којих сваки поседује јединствену историју и културу. Федерализам уопште, као и швајцарски специфичан облик федерализма (кооперативни федерализам), представљају најбоље решење за решавање демократског де­фицита које тренутно трује институције ЕУ.

кључне речи:

Референце

  1. Aubert, F. 1981. „The Swiss Federal Constitution.“ у Introduction to Swiss Law, ур. Turgal Ansay и Francois Dessemontet. The Hague: Klu­wer Law and Taxation.
  2. Baker, Roozbeh (Rudy) B. 2008. „Racial Formation in Quebec: A Legal Retrospective.“ Journal of Law in Society 10: 1-30.
  3. Benini, Aldo 1999. Modern Switzerland. Boston: McGraw-Hill.
  4. Calabresi, Steven G. 1995. „A Government of Limited and Enumerated Powers: In Defense of United States v. Lopez.“ Michigan Law Review 94: 752-831.
  5. Codding, George A. 1961. The Federal Government of Switzerland. Bo­ston: Houghton Mifflin. Hawkins, Gordon (ур.) Concepts of Federalism: 34th Couchiching Conference. Toronto: Canadian Institute of Public Affairs.
  6. Klöti, Ulrich 1997. Federalism in Europe. Серија предаванја угледног госта (15. октобар, 1997), бр. 1, Универзитет Алборг, Веће за проучавање друштвених наука и јавне администрације.
  7. Linder, Wolf 1994. Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies. New York: St. Martin’s Press.
  8. McCormick, John 2002. Understanding the European Union: A Concise Introduction. изданје. London: Palgrave Macmillan.
  9. Richler, Mordecai 1992. Oh Canada! Oh Quebec!: Requiem for a Divi­ded Country. Toronto: Penguin Books.
  10. Rokkan, Stein, forward Jürg Steiner 1974. Amicable Agreement Versus Majority Rule: Conflict Resolution in Switzerland. Chapel Hill: The Uni­versity of North Carolina Press.
  11. Rubin, Edward L. и Malcolm Feely 1994. „Federalism: Some Notes on a National Neurosis.“ UCLA Law Review 41: 903-952.
  12. Wälti, Sonja „Institutional Reform of Federalism: Changing the Players Rather Than the Rules of the Game.“ Swiss Political Science Re­view 2: 1-29.
  13. Warleigh-Lack, Alex 2009. European Union: The Basics. изданје. London: Routledge.
  14. La confédération en bref 2011. Bern: Chancellerie fédérale.
  15. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999.
  16. Constitution Act, 1867, (U.K.), 30 & 31 Vict., ц. 3, прештампано  у S.C. 1985, App. II, бр. 5.
  17. Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, ц. 11.
  18. Lüdi, Georges и Iwar Werlen 2005. Recensement fédéral de la popula­tion: le paysage linguistique en suisse. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique.
  19. Official Languages Act, R.S.C., chs. 0-2 (1970).
  20. Treaty on European Union, Mar. 30, 2010, 2010 O.J. (C 83) 13, 18
  21. Treaty on the Functioning of the European Union, Mar. 30, 2010, 2010 J. (C 83) 47
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 342.24(494) 157-178