Изабери језик:
Тема броја

ВРЕДНОСТИ И ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ ДРЖАВЕ

МОДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ СЕПАРАТИСТИЧКИХ ТЕЖЊИ: ПРАКТИЧНИ И ТЕОРЕТСКИ ПРИСТУП

Сажетак

Географски положај Републике Србије, њена историја, као и припадање региону Југоисточне Европе, стављају је у незавидан положај када су у питању војни и невојни изазови, ризици и претње безбедности државе. Једне од таквих претњи представљају и сепаратистичке тежње у Републици Србији које су у потпуности испољене на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а које се у различитим облицима појављују и у осталим деловима Републике Србије. Основни циљ рада јесте стварање модела којим ће се на једном месту идентификовати сепаратистичке тежње на територији Републике Србије, утврдити њихов интензитет, као и разрадити кључни узроци и последице, али и изложити потенцијална решења.

Применом Методе идентификације сепаратистичких тежњи (МИСТ) утврђене су две кључне сепаратистичке тежње, од којих је бошњачки сепаратизам у Рашко–полимској области (тзв. Санџак) у раној фази развоја ка (не)оружаном отпору, док је албански сепаратизам у тзв. „Прешевској долини“ у касној фази (не)оружаног отпора са тенденцијом преласка на стварање паралелних безбедносних институција и захтевања међународног признања или одређеног вида специјалног статуса. Поред наведеног, анализиран је и војвођански фактор, где је утврђено да исти има потенцијал преливања ка фази стварања идентитета, што потенцијално представља рану фазу сепаратистичког деловања.

На крају рада предложени су и одређени начини борбе Републике Србије против сепаратистичких тежњи. Поменута решења су само нека од кључних који би, по процени аутора заснованој на примени МИСТ–а, имала највећи утицај на решење сепаратистичких деловања.

За стварање свеобухватног решења неопходан је заједнички наступ свих институција Републике Србије, међународне заједнице, политичка воља, као и воља становништва која у доста случајева зависи од воље политичких лидера различитих заједница. У супротном, кризни региони Републике Србије ће и даље остати подложни инструментализацији и злоупотреби од стране, како домаћих политичких актера, тако и великих сила.

кључне речи:

Референце

  Agneman, Gustav. 2022. “How economic expectations shape preferences for national independence:            Evidence from Greenland.” European Journal of Political Economy 72: 2–59. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102112.

  Cambridge Dictionary. 2023. “Meaning of separatism in English.” Cambridge Dictionary.     Last access 1 May 2023. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/separatism.

  Clark, Robert M. 2019. Intelligence Analysis: A TargetCentric Approach 5th Ed. Washington: Sage      Publications Inc.

  Dačić, Dušan. 2022. “Bosniaks in the territory of the former Yugoslavia according to the 2002/11/13 population census year.” Twitter. 23rd of February. Last access May 01, 2024. https://twitter.com/Duyo96/status/1496559679002095616.

  Dubnov, Arie M, and Laura Robson. 2019. A Transnational History of 20th Century Territorial      Separatism: Partitions. Stanford: Stanford University Press.

  Gehring, Kai, and Stephan A. Schneider. 2020. “Regional resources and democratic secessionism.”            Journal of Public Economics 181: 1–18. doi: 10.1016/j.jpubeco.2019.104073.

  Golubović, Marko, and Radiša Saković. 2023. “The Comparative Analysis of the State Strategic Documents in the Field of Security.” Vojno delo 1 (23): 1–17. doi: 10.5937/vojdelo2301001G.

  Griffiths, Ryan D. 2017. Age of Secession: The International and Domestic Determinants of         State Birth. Cambridge: Cambridge University Press.

  Kingsbury, Damien. 2021. Separatism and the State. New York: Taylor and Francis Group.

  Kobayashi, Audrey. 2020. International Encyclopedia of Human Geography (2nd Edition). Amsterdam: Elsevier.

  Krause, Peter. 2022. “The strategies of counter–secession: How states prevent independence.”           Nations and Nationalism 28 (3): 788–805. doi: https://doi.org/10.1111/nana.12822.

  Krnetić, Helena. 2017. Theory of secession case study: Catalonia and Scotland, Master Thesis, Banjaluka: University of Banjaluka – Faculty of Political Sciences.

  Lewis, Jacob S. 2022. “What drives support for separatism? Exposure to conflict and relative ethnic             size in Biafra, Nigeria.” Nations and Nationalism: 1–25. doi:      https://doi.org/10.1111/nana.12907.

  Luknar, Ivana. 2022. “Education as an Aspect of Soft Power in Solving the Kosovo–Metohija Problem.” Vojno delo 5: 83–92. doi: https://doi.org/10.5937/vojdelo2205083L.

  Malbašić, Zoran, and Milovan Trbojević. 2020. “Defining Irredentism as a Security Phenomenon.” Journal          of Criminalistics and Law 25 (2): 39–51. doi: https://doi.org/10.5937/nabepo25-25836.

  Medvedev, Nikolay, Dimitriy Slizovskiy, Viktor Glebov, Vadim Medvedev and Abdul R. Amini, A. R. 2019. “Ethno–         Language Issue as a Source of Separatism and Instability in Ukraine.” Journal of Politics        and Law 12 (5): 111–117. doi: https://doi.org/10.5539/jpl.v12n5p111.

  Muro, Diego. 2018. Strategies of secession and countersecession in Secession and Counter        secession: An International Relations Perspective (1926). Barcelona: Barcelona Centre       for International Affairs.

  Oxford Learner’s Dictionary. 2023. “Definition of separatist noun from the Oxford Advanced American Dictionary.” Oxford Learner’s Dictionary. Last access May 01, 2023. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/separatist.

  Oxford Reference. 2019. “Definition of Separatism”. Oxford Reference. Last access 1st of May 2023.https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780191848124.001.0001/acref- 9780191848124-e-182;jsessionid=84C246A3B418CEF981C23F23DB8D959B.

  Pang, Qin, and Fan Jiang. 2019. “Hong Kong’s growing separatist tendencies against China’s Rise: Comparing mainland and Hong Kong college students’ national identities.” Journal of            Current Chinese Affairs 48 (1): 3–28. doi: https://doi.org/10.1177/1868102619886597.

  Panonian. 2009. “Irredentist territorial pretensions towards Serbia (1919–2009).”             Wikiwand. Last access March 07,  2023. https://www.wikiwand.com/sr/Иредентистички_национализам.

  Pavković, Aleksandar. 2012. “Secession and its diverse definitions”, Hobart: Australian Political Studies Association Conference, 24–26 September.

  Petrović, Rajko. 2022. Španijasuzbijanje secesionizma. Belgrade: Catena Mundi and Institute for European Studies.

  Politika. 2023. “In Washington, they are looking for a community of Albanians in Pristina.” Politika. Last access May 01,  2023. https://www.politika.rs/scc/clanak/540253/vasington-alnabci-presevo.

  Rae, Danielle. 2019. “The Causes of Separatist Violence.” The Undergraduate Journal of Politics,      Policy and Society. Last access May 05, 2023.             https://www.ujpps.com/index.php/ujpps/announcement/view/29.

  Reddit. 2020. “FlagMap of Europe if all separatist movements were successful.” Last access  May 01, 2023. https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/gyywlh/flagmap_of_europe_if_all_separat ist_movements/.

  Roehner, Bertrand M., and Leonard J. Rahilly. 2016. Separatism and Disintegration: A comparative    investigation. Paris: University Pierre and Marie Curie.

  Roth, B. R. 2023. “Self–determination as the basis for a right to secession.” In The Routledge       Handbook of SelfDetermination and Secession, edited by Ryan D. Griffiths, Aleksandar Pavković and Peter Radan, XX–XX. New York: Taylor and Francis Group.

  Ryabinin, Yevgeny. 2017. “The Basic Causes of Contemporary Separatism.” Journal of Geography,     Politics and Society 7 (1): 5–9. doi: https://doi.org/10.4467/24512249JG.17.001.6200.

  Tilly, Charles. 2004. Social Movements 1768 – 2004. London: Paradigm Publishers.

  Voronovici, Alexandr. 2020. “Internationalist Separatism and the Political Use of “Historical Statehood             in the Unrecognized Republics of Transnistria and Donbass.” Problems of Post Communism 67 (3): 288–302. doi: https://doi.org/10.1080/10758216.2019.1594918.

  Wellman, Cristopher H. 2005. A Theory of Secession: The case for political selfdetermination.            Cambridge: Cambridge University Press.

  Xhardez, Catherine. 2020. Divided Belgium: Flemish nationalism and the rise of proseparatist politics       in Separatism and Regionalism in Modern Europe. Berlin: Logos Verlag Berlin.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 3/2024 3/2024 UDC 323.173(497.11) 81-124