Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA

MLADA BOSNA I SRPSKO NACIONALNO PITANJE

Sažetak

Mlada Bosna je bio svenarodni pokret za oslobođenje i ujedinjenje južnoslovenskih naroda. Taj naziv prvi je upotrebio Petar Kočić u listu Otadžbina 1907. godine, a zatim Vladimir Gaćinović u članku “Mlada Bosna” koji je objavio 1910. u Almanahu Prosvete. Uprkos urođenom nagonu da se sili treba suprotstaviti silom, mladobosanci i njihovi istomišljenici u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji imali su čvršće shvatanje istorijske perspektive nego mnogi njihovi savremenici među Južnim Slovenima. Shvatili su, prvo, neizbežnost revolucionarnog uništenja Habsburške Monarhije i, drugo, potrebu stvaranja jugoslovenske federalne zajednice sastavljene od različitih južnoslovenskih naroda istog etničkog porekla, ali razdvojenih istorijom. Svaki čovek može imati svoje stavove o metodama borbe Gavrila Principa i njegovih saboraca, ali sigurno je da se sarajevski atentatori, zbog svoga patriotizma, hrabrosti i nesebičnosti, pridružuju redu iskonskih buntovnika: Zandu i Orsiniju, Zasuličevoj i Perovskoj, Konoliju i Pirsu.

Ključne reči:

Reference

  1. Владимир Дедијер, Сарајево 1914, Просвета, Београд 1966.
  2. Војни лексикон, ВИЗ Београд, 1981.
  3. Карло Сфорца, Никола Пашић и уједињење Југословена, Космос, Бе­оград 1937.
  4. Војин Димитријевић, Тероризам, Радничка штампа, Београд 1982.
  5. Предраг Палавестра, Књижевност Младе Босне, књига I и II, Свјетлост, Сарајево, 1965.
  6. В. Недић, Сима Милутиновић Сарајлија, Београд, 1959.
  7. John Locke, Of Civil Govemmant, II гл. XIX
  8. Иво Андрић, Вихор, бр. 5, 1913.
  9. Енциклопедија, Лексикографски завод, Загреб, 5/1960.
  10. Владимир Гаћиновић, Огледи и писма, Свјетлост, Сарајево, 1956.
  11. Драго Љубибратић, Владимир Гаћиновић, Нолит, Београд, 1961.
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 323.1(=163.41)(497.6)”1907/1910” 437-456
ç