Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

MIT O NEPRIJATELJU: ANTISEMITIZAM DIMITRIJA LJOTIĆA

Sažetak

Prikaz knjige:

Darko Gavrilović. 2018. Mit o neprijatelju: antisemitizam Dimitrija Ljotića, Beograd: Službeni glasnik, 242. str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2020 4/2020 УДК 329.18:929 Ljotić D.V.(049.3) 405-418
ç