Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

MILOŠ KNEŽEVIĆ, IZNEVERENA DRŽAVA – Srbija i Crna Gora u vremenu razlaza

Sažetak

Prikaz knjige: Miloš Knežević, Izneverena država – Srbija i Crna Gora u vremenu razlaza, Institut za političke studije, Beograd, 2007, 568 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2008 287-290
ç