Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛИЗАМ, ИСЛАМСКИ ЕКСТРЕМИЗАМ, МИГРАНТСКА КРИЗА

МИГРАНТСКА КРИЗА КАО ГЕНЕРАТОР ДЕСНИЧАРСКОГ И ИСЛАМИСТИЧКОГ ЕКСТРЕМИЗМА У ЕВРОПИ

Сажетак

Предмет истраживања овога рада јесте мигрантска криза која је предиспонирала појаву исламистичког и десничарског екстремизма. Основна хипотеза од које полази ауторка јесте да су савремене миграције са простора Блиског истока интензивирале деловање исламистички фундираних екстремиста. Као одговор на јачање исламистичког екстремизма јавља се десничарски екстремизам, који је на највишем могућем нивоу од завршетка Другог светског рата. Методом компаративне анализе се испитују карактеристике обе врсте екстремизма, те ауторка долази до закључка да било која форма друштвене кризе (у овом случају мигрантска криза) погодује јачању екстремистичких политичких опција, јер нуди “лака решења” у “тешким временима”. Иако би, према проценама појединих економских стручњака, долазак великог броја миграната Европи донео одређене економске бенефите, заборављају се и неки други аспекти које са собом носе миграције, а који се везују за безбедносне проблеме попут тероризма, екстремизма, криминала итд.

кључне речи:

Референце

  1. Достанић Душан, “Одређење екстремизма – проблеми и недоумице”, Српска политичка мисао, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  2. Ђорић Марија, „Теоријско одређење екстремизма“, Култура полиса, 17, 2012.
  3. Ђорић Марија, Екстремна десница: међународни аспекти десничарског екстремизма, Удружење Наука и друштво Србије, Београд, 2014.
  4. Матић Петар, Стојановић Ђорђе, “Политичка подршка и утемељење демократских вредности”, Српска политичка мисао, бр. 3, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  5. Мојсиловић Жељко, Управљање талачким кризама, Иновациони центар Факултета безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  6. Симеуновић Драган, “Миграције као узрок политичких аномалија у Европи”, Безбедност, наука, полиција, бр. 3, 2015.
  7. Симеуновић Драган, “Одређење екстремизма из угла теорије политике”, Српска политичка мисао, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  8. Симеуновић Драган, Нација и глобализација, Зограф, Ниш, 2009.
  9. Стојадиновић Миша, “Демократија у XXI веку”, Политичка ревија, бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  10. Суботић Момчило, “Српски национални идентитет: историјски и савремени изазови”, Политичка ревија, бр. 3, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  11. Јелена Тодоровић, „Политика азила у Европској унији“, Политичка ревија, бр.1, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  12. Artal-Tur Andres, Giovanni Peri, Francisco Requena-Silvente, The socio-economic impact of migration flows: effects on trade, remittances, output, and the labour market, Springer, Cham, 2014.
  13. Geddes Andrew, The politics of migration and immigration in Europe, Sage Publications, London, 2016.
  14. Lorenz Konrad, On Aggression, Routledge, London and New York, 2005.
  15. http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf
  16. http://migration.iom.int/docs/Mediterranean_Flows_Compilation_Report_No2_9_February_2017.pdf
  17. http://www.iom.int/news/serbias-migrant-reception-capacity-under-strain-numbers-rise-weather-worsens
  18. https://www.logicno.com/politika/farsa-na-malti-eu-se-prerano-hvalila-sporazumom-o-izbjeglicama-s-libijom.html
  19. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2958517/The-Mediterranean-sea-chaos-Gaddafi-s-chilling-prophecy-interview-ISIS-threatens-send-500-000-migrants-Europe-psychological-weapon-bombed.html
  20. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
  21. http://www.prnewswire.com/news-releases/2016-global-terrorism-index-650-increase-in-deaths-from-terrorism-amongst-oecd-member-countries-601410195.html
  22. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/six-out-of-10-migrants-to-europe-come-for-economic-reasons-and-are-not-refugees-eu-vice-president-a6836306.html

   

периодика Политичка ревија 1/2017 УДК 314.74:[329.055.1/.2+28-184.25 39-54