Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И МОДЕЛИ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

МИГРАНТСКА КРИЗА И ТЕРОРИСТИЧКА ПРЕТЊА

Сажетак

Интеграција миграната није лак процес и додатно је отежава сазнање да се међу извршиоцима терористичких напада налазе лица која су рођена у некој од држава ЕУ, а припадају другој или трећој генерацији миграната. Извештавање о терористичким актима и другим кривичним делима извршеним од стране миграната доводи до промене ставова домаћег становништва према мигрантима, као и велики број економских мигранта који долазе из земаља које нису захваћене ратом како би решили своје економске проблеме. Број терористичких напада у Европској унији је у порасту у 2015. у односу на 2014. годину, а проблеми у интеграцији постојећих и прилив новог таласа миграната код великог броја грађана Европске уније изазива страх да ће се број терористичких напада повећати. Да би се извео објективан закључак о основаности таквог става неопходна су истраживања односа између миграција и тероризма и усклађености антитерористичких активности са природом тог односа.

кључне речи:

Референце

  1. Вуковић Славиша, Превенција криминала, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014.
  2. Гаћиновић Радослав, ,,Моћ у остваривању колонијалне политике“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2015, стр. 131-147.
  3. Ђурђевић Зоран, Кривична дела убиства – етиолошке и феноменолошке карактеристике, Службени гласник, Београд, 2014.
  4. Ђурђевић Зоран, Радовић Ненад, ,,Стратешки правци Европске уније за супротстављање криминалитету и њихов значај за Републику Србију“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2015, стр. 275-291.
  5. Коларић Драгана, ,,Јавно подстицање на тероризам и пракса Европског суда за људска права – баланс између политике и европских правних тековина“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014, стр. 73-94.
  6. Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Процена претње од тешког и организованог криминала, Министарство унутрашњих послова, Београд, 2015.
  7. Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Статистичке евиденције Одељења за аналитику Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, Министарство унутрашњих послова, Београд, 2016.
  8. Brancato Giovanni, Ricci Alessandro, Stolfi Melissa, ,,From home safety to international terrorism: how Italian talk shows framed migration after the Paris attacks“, Journal of Liberty and International Affairs, Institute for Research and European Studies, Bitola, бр. 1/2016, стр. 16-25.
  9. Clarke Ronald, Newman Graeme, “Police and the prevention of terrorism”, Policing: a journal of policy and practice, Oxford University Press, Oxford, бр. 1/2007, стр. 9-20.
  10. Council of the European union, EU Action Plan on combating terrorism, Council of the EU, Brussels, 2011.
  11. Council of the European Union, The European Union counter-terrorism strategy, Council of the EU, Brussels, 2005.
  12. European Commission’s Expert Group on Violent Radicalisation, Radicalisation processes leading to acts of terrorism, European Commission, Brussels, 2008.
  13. European Police Office, European Union terrorism situation and trend report, European Police Office, Hague, 2016.
  14. Frontex, FRAN Quarterly, Quarter 1, Frontex, Warsaw, 2016.
  15. HM Government, CONTEST – The United Kingdom’s Strategy for countering terrorism, The Stationery Office, London, 2011.
  16. Jacques Nancy, Europeans in 2016: Perceptions and expectations, fight against terrorism and radicalisation, Special Eurobarometer of the European Parliament, European Parliamentary Research Service, Brussels, 2016.
  17. Kutlu-Tonak Zümray, ,,Endless escape: From Syria to Turkey, then to Europe”, Studies in еthnicity and nationalism, John Wiley & Sons, Malden (USA), бр. 1/2016, стр. 121-134.
  18. Nail Thomas, ,,A tale of two crises: Migration and terrorism after the Paris attacks”, Studies in ethnicity and nationalism, John Wiley & Sons, Malden (USA), br. 1/2016, стр. 158-167.
  19. Reeves Frank, Abbas Tahir, Pedroso Dulce, “The ‘Dudley mosque project’: a case of islamophobia and local politics”, The Political quarterly, Blackwell Publishing, Oxford, бр. 4/2009, стр. 502-516.
  20. Roy Olivier, ,,What is the driving force behind jihadist terrorism? – A scientific perspective on the causes/circumstances of joining the scene”, International terrorism: How can prevention and repression keep pace? Bundeskriminalamt, Wiesbaden, 2015.
  21. Samad Yunas, “Community cohesion without parallel lives in Bradford”, Patterns of prejudice, Routledge, Abingdon (UK), бр. 3/2013, стр. 269-287.
  22. Schmid Alex, Links between terrorism and migration: An exploration, International Centre for Counter-Terrorism, Hague, 2016.
  23. United Nations General Assembly, New York Declaration for refugees and migrants, United Nations General Assembly, New York, 2016.
  24. Živaljević Dragan, Jugović Aleksandar, ,,Terorizam kao bezbednosni problem i društvena devijacija“, NBP-Žurnal za kriminalistiku i pravo, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, br. 1/2014, стр. 85-96.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 314.74:327.88(4) 217-232