Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МИГРАЦИЈЕ КАО БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМ

Сажетак

У овом раду разматран је појам миграција са становишта безбедносне претње које масовне миграције иза којих стоје организоване криминалне групе могу представљати модерним државама и друштвима. Миграције постоје од када постоји човечанство, међутим нису све миграције уједно и безбедносна претња. Миграције се могу доживети као добродошло мешање становништва које доноси нов културни и цивилизацијски квалитет и процес који отвара могућност за интензивнији привредни развој. Са друге стране, усељавање људи друге културе, религије, навика, обичаја и боје коже се код домаћег становништва може доживети као претња идентитету и дотадашњем начину живота. Масовне миграције из Сирије, Ирака, Авганистана и афричких држава, представљају озбиљну претњу Европи, због улоге коју организовани криминал има у вођењу и усмеравању избегличког таласа, али и због могућности да терористи тзв. „Исламске државе“ искористе миграциони талас за дестабилизацију европских држава.

кључне речи:

Референце

  1. M, Ward G., “Comparing temporary mobility with permanent migration”, Tourism Geographies, No. 2,/2000.
  2. Valletta Summit on Migration – Action Plan and Political Agenda, European Council press, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=20151112-valletta-final-docs&u. Приступљено сајтu 19. 11.2015.
  3. Гаћиновић Р, Антитероризам, Службени гласник, Београд, 2015.
  4. Гаћиновић.Р., Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  5. Гаћиновић Р., Отимање Косова и Метохије, НИЦ Војска, Београд, 2004.
  6. Драгишић З., Безбедносни менаџмент, Службени гласник, Београд, 2007.
  7. Драгишић З., „Процес европских интеграција и национална безбедност Србије“, Српска политичка мисао, бр. 2/2013.
  8. Dragišić Z., “Organized Crime – The Way to Ochlocracy”, Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2010.
  9. International Migration Law, Glossary on Migration, International Organization for Migration, 2004.
  10. Крстић И., Заштита права миграната у Србији, IOM, Beograd, 2012.
  11. Конвенција о стаутсу избеглица из 1951. године.
  12. Petersen М., Handbook of Population, Springer, Dalas, 2009.
  13. Самарџић Р., Сеобе у српској историји (време туђинске власти до 1739.), Издавачка задруга политика и друштво, 1991.
  14. Срдић Ђ.Љ., „Узроци и типови међународних миграција“, Међународни проблеми, бр. 4. ИМПП, 1997.
  15. Стратегија за супротстављање илегалним миграцијама у Републици Србији за период 2009. до 2014, http://www.kirs.gov.rs/docs/strategija_protiv_ilegalnih_migracija.pdf.
  16. Трифковић С., „Процес замене европског становиштва“, Геополитика, 2015, http://www.vaseljenska.com/vesti/dr-srdja-trifkovic-proces-zamene-evropskog-stanovnistva-je-u-punom-jeku/.
  17. Цветковић В., Страх и понижење, ИЕС, Београд 1998.
  18. Ћоровић В., Историја Срба, Отворена књига, Београд, 2009.
  19. M, Ward G., “Comparing temporary mobility with permanent migration”, Tourism Geographies, No. 2,/2000.
  20. Valletta Summit on Migration – Action Plan and Political Agenda, European Council press, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=20151112-valletta-final-docs&u. Приступљено сајтu 19. 11.2015.
  21. Гаћиновић Р, Антитероризам, Службени гласник, Београд, 2015.
  22. Гаћиновић.Р., Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  23. Гаћиновић Р., Отимање Косова и Метохије, НИЦ Војска, Београд, 2004.
  24. Драгишић З., Безбедносни менаџмент, Службени гласник, Београд, 2007.
  25. Драгишић З., „Процес европских интеграција и национална безбедност Србије“, Српска политичка мисао, бр. 2/2013.
  26. Dragišić Z., “Organized Crime – The Way to Ochlocracy”, Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2010.
  27. International Migration Law, Glossary on Migration, International Organization for Migration, 2004.
  28. Крстић И., Заштита права миграната у Србији, IOM, Beograd, 2012.
  29. Конвенција о стаутсу избеглица из 1951. године.
  30. Petersen М., Handbook of Population, Springer, Dalas, 2009.
  31. Самарџић Р., Сеобе у српској историји (време туђинске власти до 1739.), Издавачка задруга политика и друштво, 1991.
  32. Срдић Ђ.Љ., „Узроци и типови међународних миграција“, Међународни проблеми, бр. 4. ИМПП, 1997.
  33. Стратегија за супротстављање илегалним миграцијама у Републици Србији за период 2009. до 2014, http://www.kirs.gov.rs/docs/strategija_protiv_ilegalnih_migracija.pdf.
  34. Трифковић С., „Процес замене европског становиштва“, Геополитика, 2015, http://www.vaseljenska.com/vesti/dr-srdja-trifkovic-proces-zamene-evropskog-stanovnistva-je-u-punom-jeku/.
  35. Цветковић В., Страх и понижење, ИЕС, Београд 1998.
  36. Ћоровић В., Историја Срба, Отворена књига, Београд, 2009.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 314.74(4)(497.11)“2015“:355.02 367-386