Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

MIGRACIJE KAO BEZBEDNOSNI PROBLEM

Sažetak

U ovom radu razmatran je pojam migracija sa stanovišta bezbednosne pretnje koje masovne migracije iza kojih stoje organizovane kriminalne grupe mogu predstavljati modernim državama i društvima. Migracije postoje od kada postoji čovečanstvo, međutim nisu sve migracije ujedno i bezbednosna pretnja. Migracije se mogu doživeti kao dobrodošlo mešanje stanovništva koje donosi nov kulturni i civilizacijski kvalitet i proces koji otvara mogućnost za intenzivniji privredni razvoj. Sa druge strane, useljavanje ljudi druge kulture, religije, navika, običaja i boje kože se kod domaćeg stanovništva može doživeti kao pretnja identitetu i dotadašnjem načinu života. Masovne migracije iz Sirije, Iraka, Avganistana i afričkih država, predstavljaju ozbiljnu pretnju Evropi, zbog uloge koju organizovani kriminal ima u vođenju i usmeravanju izbegličkog talasa, ali i zbog mogućnosti da teroristi tzv. „Islamske države“ iskoriste migracioni talas za destabilizaciju evropskih država.

Ključne reči:

Reference

  1. M, Ward G., “Comparing temporary mobility with permanent migration”, Tourism Geographies, No. 2,/2000.
  2. Valletta Summit on Migration – Action Plan and Political Agenda, European Council press, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=20151112-valletta-final-docs&u. Приступљено сајтu 19. 11.2015.
  3. Гаћиновић Р, Антитероризам, Службени гласник, Београд, 2015.
  4. Гаћиновић.Р., Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  5. Гаћиновић Р., Отимање Косова и Метохије, НИЦ Војска, Београд, 2004.
  6. Драгишић З., Безбедносни менаџмент, Службени гласник, Београд, 2007.
  7. Драгишић З., „Процес европских интеграција и национална безбедност Србије“, Српска политичка мисао, бр. 2/2013.
  8. Dragišić Z., “Organized Crime – The Way to Ochlocracy”, Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2010.
  9. International Migration Law, Glossary on Migration, International Organization for Migration, 2004.
  10. Крстић И., Заштита права миграната у Србији, IOM, Beograd, 2012.
  11. Конвенција о стаутсу избеглица из 1951. године.
  12. Petersen М., Handbook of Population, Springer, Dalas, 2009.
  13. Самарџић Р., Сеобе у српској историји (време туђинске власти до 1739.), Издавачка задруга политика и друштво, 1991.
  14. Срдић Ђ.Љ., „Узроци и типови међународних миграција“, Међународни проблеми, бр. 4. ИМПП, 1997.
  15. Стратегија за супротстављање илегалним миграцијама у Републици Србији за период 2009. до 2014, http://www.kirs.gov.rs/docs/strategija_protiv_ilegalnih_migracija.pdf.
  16. Трифковић С., „Процес замене европског становиштва“, Геополитика, 2015, http://www.vaseljenska.com/vesti/dr-srdja-trifkovic-proces-zamene-evropskog-stanovnistva-je-u-punom-jeku/.
  17. Цветковић В., Страх и понижење, ИЕС, Београд 1998.
  18. Ћоровић В., Историја Срба, Отворена књига, Београд, 2009.
  19. M, Ward G., “Comparing temporary mobility with permanent migration”, Tourism Geographies, No. 2,/2000.
  20. Valletta Summit on Migration – Action Plan and Political Agenda, European Council press, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=20151112-valletta-final-docs&u. Приступљено сајтu 19. 11.2015.
  21. Гаћиновић Р, Антитероризам, Службени гласник, Београд, 2015.
  22. Гаћиновић.Р., Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  23. Гаћиновић Р., Отимање Косова и Метохије, НИЦ Војска, Београд, 2004.
  24. Драгишић З., Безбедносни менаџмент, Службени гласник, Београд, 2007.
  25. Драгишић З., „Процес европских интеграција и национална безбедност Србије“, Српска политичка мисао, бр. 2/2013.
  26. Dragišić Z., “Organized Crime – The Way to Ochlocracy”, Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2010.
  27. International Migration Law, Glossary on Migration, International Organization for Migration, 2004.
  28. Крстић И., Заштита права миграната у Србији, IOM, Beograd, 2012.
  29. Конвенција о стаутсу избеглица из 1951. године.
  30. Petersen М., Handbook of Population, Springer, Dalas, 2009.
  31. Самарџић Р., Сеобе у српској историји (време туђинске власти до 1739.), Издавачка задруга политика и друштво, 1991.
  32. Срдић Ђ.Љ., „Узроци и типови међународних миграција“, Међународни проблеми, бр. 4. ИМПП, 1997.
  33. Стратегија за супротстављање илегалним миграцијама у Републици Србији за период 2009. до 2014, http://www.kirs.gov.rs/docs/strategija_protiv_ilegalnih_migracija.pdf.
  34. Трифковић С., „Процес замене европског становиштва“, Геополитика, 2015, http://www.vaseljenska.com/vesti/dr-srdja-trifkovic-proces-zamene-evropskog-stanovnistva-je-u-punom-jeku/.
  35. Цветковић В., Страх и понижење, ИЕС, Београд 1998.
  36. Ћоровић В., Историја Срба, Отворена књига, Београд, 2009.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2015 УДК 314.74(4)(497.11)“2015“:355.02 367-386
ç