Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКО МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ И НАЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТ СРБИЈЕ

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ ПОЛИТИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НАЦИОНАЛНОГ И ДЕМОКРАТСКОГ КАПАЦИТЕТА ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ

Сажетак

Аутор пише о методолошким оквирима истраживања у политикологији, с посебним освртом на тему: Демократски и политички капацитет политичких институција Србије у процесу међународних интеграција. Дефинише појам теоријских и емпиријских истраживања у методологији, идентификује индика­торе истраживања, уз низ практичних примера демократског и националног капацитета политичких институција Србије, имајући у виду актуелни тренутак политичког живота Србије на почетку 21. века који је пред нама. Свакако, предмет истраживања су политички актери, субјекти, а пре свега кључне поли­тичке институције које детерминишу политички ка­пацитет институција Србије.

кључне речи:

Референце

  1. Банђур Вељко, Поткоњак Никола, Методологија педагогије, Београд, 1999.
  2. Гаћиновић Радослав, „Како написати научно-истраживачки рад из области политикологије“, Политичка ревија бр. 1, Београд, 2009.
  3. Ђорђевић Радомир, Социологија, Ниш, 2003.
  4. Милошевић Новак, Милојевић Саша, Основи методологије безбедносних наука, Београд, 2001
  5. Михаиловић Добривоје, Методологија научног истраживања, Београд, 1999.
  6. Nouks Sebastijan, Mejdžor Ijan, Grinvud Alan, Alen Dominik i Gudman Mark, Upravljanje projektima: Kako završiti posao na vreme i u skladu sa budžetom, Klio, Београд, 2005.
  7. Сакан Момчило, Методологија војних наука, Београд, 2006.
  8. Синђелић Светозар, „Методологија истраживања програма“, Филозофске студије, 13: Филозофија науке и стварности, Београд, 1986.
  9. Суботић Драган, „Методе научног и емпиријског истраживања“, Политичка ревија, бр. 2, Београд, 2009.
  10. Суботић Драган, „Теоријски оквири методолошких истраживања“, Политичка ревија, бр. 2, Београд, 2008.
  11. Суботић Драган, Увод у методологију научног истраживања, Београд, 2010.
  12. Суботић Драган, Ђурић Живојин, Методолошки записи, књ. 8, Београд, 2011.
  13. Социолошки речник, Београд, 2007.
  14. Стојадиновић Драгољуб, Основи научног рада, Београд, 2003.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 001.891+303]:316.334.3(497.11) 1-31