Изабери језик:
Тема броја

ИСТРАЖИВАЊА

МЕТОДА ПОСМАТРАЊА У ИСТРАЖИВАЊУ

Сажетак

Аутор пише о примењеним истраживањима у мето­дологији, с посебним освртом на посматрање као тех­нику прикупљања емпиријских података. Истиче об­лике посматрања са и без учествовања, систематско посматрање као и посматрање у експерименталним условима. Анализира значај посматрања у емпиријским истраживањима, посебно у области друштвених наука. Аутор посебно указује на значај методе студије случаја као и интервјуа и упитника у прикупљању података у истраживањима. Свакако, нису изостала ни размишљања о анализи садржаја као и о личној једначини истраживача.

кључне речи:

Референце

  1. Војин Милић: Социолошки метод, 2 изд., Београд, 1978.
  2. Марија Богдановић: Квантитативни приступ у социологији, Бео­град, 1981.
  3. Марија Богдановић: Методолошке студије, Београд, 1993.
  4. Рајт Милс: Социолошка имагинација, Београд, 1964.
  5. Јовица Лазић, Драган Суботић: Методологија менаџмента, Београд, 1997.
  6. Драган Суботић: Увод у методологију научних истраживања, Нови Сад Београд, 2009.
  7. Гуд, П. Хет: Методи социјалног истраживања, Београд, 1966.
  8. C.A. Mozer: Методе анкетирања у истраживању друштвених појава, Београд, 1962.
  9. А. Ђили: Како се истражује, Загреб, 1974.
  10. Р. Супек: Испитивање јавног мнења, Загреб, 1961.
  11. М. Ђурић: Проблеми социолошког метода, Београд, 1962.
  12. И. Кувачић: Расправе о методи, Загреб, 1988.
  13. Ђ. Шушњић: Критика осциолошке методе, Ниш, 1973.
периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 303.63 239-260