Izaberi jezik:
Tema broja

ISTRAŽIVANJA

METODA POSMATRANJA U ISTRAŽIVANJU

Sažetak

Autor piše o primenjenim istraživanjima u meto­dologiji, s posebnim osvrtom na posmatranje kao teh­niku prikupljanja empirijskih podataka. Ističe ob­like posmatranja sa i bez učestvovanja, sistematsko posmatranje kao i posmatranje u eksperimentalnim uslovima. Analizira značaj posmatranja u empirijskim istraživanjima, posebno u oblasti društvenih nauka. Autor posebno ukazuje na značaj metode studije slučaja kao i intervjua i upitnika u prikupljanju podataka u istraživanjima. Svakako, nisu izostala ni razmišljanja o analizi sadržaja kao i o ličnoj jednačini istraživača.

Ključne reči:

Reference

  1. Војин Милић: Социолошки метод, 2 изд., Београд, 1978.
  2. Марија Богдановић: Квантитативни приступ у социологији, Бео­град, 1981.
  3. Марија Богдановић: Методолошке студије, Београд, 1993.
  4. Рајт Милс: Социолошка имагинација, Београд, 1964.
  5. Јовица Лазић, Драган Суботић: Методологија менаџмента, Београд, 1997.
  6. Драган Суботић: Увод у методологију научних истраживања, Нови Сад Београд, 2009.
  7. Гуд, П. Хет: Методи социјалног истраживања, Београд, 1966.
  8. C.A. Mozer: Методе анкетирања у истраживању друштвених појава, Београд, 1962.
  9. А. Ђили: Како се истражује, Загреб, 1974.
  10. Р. Супек: Испитивање јавног мнења, Загреб, 1961.
  11. М. Ђурић: Проблеми социолошког метода, Београд, 1962.
  12. И. Кувачић: Расправе о методи, Загреб, 1988.
  13. Ђ. Шушњић: Критика осциолошке методе, Ниш, 1973.
PERIODIKA Politička revija 3/2009 УДК: 303.63 239-260
ç