Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

„МЕКА МОЋ“ РУСИЈЕ – УСЛОВ ЊЕНОГ ГЕОПОЛИТИЧКОГ УСПОНА

Сажетак

Евроазијска интеграција представља један од приоритета спољнополитичког деловања па и унутрашњег развоја савремене Русије. Међутим, за то није довољна само политичка воља и расположење већине грађана земаља евроазијског простора. Неопходан услов успешне реализације пројекта Евроазијског економског савеза и укупног геополитичког успона Русије, јесте употреба „меке моћи“, која до сада није била уочљиво обележје руске спољне политике. Као комплексни ресурс, управо „мека моћ“, ослањајући се на грађанско друштво, информативно-комуникацијске, образовне и друге социјалне инструменте, обезбеђује успех идеје о стварању и функционисању интеграционих система. У раду су сагледана питања могуће употребе различитих инструмената „меке моћи“ од стране Русије, уколико заиста жели интеграцију у евроазијском простору и повратак на једну од значајнијих позиција у међународним односима. Посебна пажња посвећена је улози информативних и образовних програма. Проведена анализа показује да Русија, по употреби инструмената „меке моћи“ у евроазијском простору, за сада значајно заостаје за другим регионалним и ванрегионалним играчима, пре свега: САД, Европском унијом и Кином. На основу сагледавања досадашње праксе у тој области, дати су одређени предлози којима се може обезбедити комплексан приступ у коришћењу информатичких, образовних и културних програма.

кључне речи:

Референце

  1. Айтматов Чингиз, Буранный полустанок (И дольше века длится день…), Москва, Молодая гвардия, 1980.
  2. Арляпова Елена, Сербия и ЕАЭС: партнерство на расстоянии, Экономические стратегии, Москва, № 5-6, 2015., стр. 2-11.
  3. Зиновьев Александр Александрович, Запад; Феномен западнизма, Центрполиграф, Москва, 1995.
  4. Интервју министра спољних послова Русије С.В. Лаврова на тему односа са дијаспором, Российская газета. 30 октября 2008.
  5. Килибарда Зоран, Младеновић Мирослав, Ајзенхамер Владимир, Геополитичке перспективе савременог света, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд, 2014.
  6. Концепција спољне политике Руске Федерације од 12. фебруара 2013. г., URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6d84ddededbf7da644257b160051bf7f.
  7. Castells Manuel, The Rise of the Network Society, the Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 1996.
  8. Кубышкин Александр, Цветкова Наталья, Публичная дипломатия США, Москва, Аспект Пресс, 2013.
  9. Малыхин Михаил, Российские вузы увеличат прием иностранных студентов, Ведомости, 19. Фебруар, 2015.
  10. Младеновић Мирослав, Јелена Пономарева, Кина-Америка-Русија – глобални троугао 21. века, Социолошки преглед бр. 4, вол. 45, Београд, 2011, стр. 459-476.
  11. Младеновић Мирослав, Јелена Пономарева, Теорија и пракса „шарених револуција“, Социолошки преглед вол. 46, бр. 4, Београд, 2012, стр. 513–533.
  12. Най Джозеф, Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике, ФСПИ Тренды, Москва, 2006.
  13. Nye Joseph, The Future of Power, New York, Public Affairs, 2011.
  14. Nye Joseph, Soft Power and Higher Education, Harvard University, URL: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ffpiu043.pdf.
  15. Пономарева Елена, Георгий Рудов, Конфронтационное партнерство, Свободная мысль, № 3.,Москва, 2015.
  16. Пономарева Елена а, Ватаняр Ягья, Научное сотрудничество как форма и метод публичной дипломатии, Обозреватель, № 8., 2015., стр. 69-82.
  17. Пономарева Елена, Георгий Рудов, „Мягка сила“ как интеграционный ресурс России на евроазийском пространстве, Академи консервативизма, http://acon15.ru/index.php/ponomareva-e-g/299-myagkaya-sila-kak-integratsionnyj-resurs-rossii-na-evrazijskom-prostranstve.
  18. Рейнгольд Говард, Умная толпа: новая социальная революция, (превод с енгл. А. Гарькавой), Москва, Торговый дом ГРАНД : Фаир пресс, 2006.
  19. Сајт организације China View, Confucius Institute: promoting language, culture and friendliness. URL: http://news.xinhuanet.com/english/2006-10/02/content_5521722.htm.
  20. Сајт организације Qip.ru, Москва, Владимир Путин считает необходимым увеличение количества зарубежных филиалов российских вузов, http://5ballov.qip.ru/news/newsline/2006/03/24/51748.
  21. Сајт организације International Student, Study Aboard Resource Center. URL: http://www.internationalstudent.com/.
  22. Сајт организације „Большая библиотека“, Москва, http://biglibrary.ru/articles/article-soviet-fiedieratsii-poddierzhal-uvielichieniie-kvot-dlia-inostrannykh-studientov/.
  23. Уредба Владе Руске Федерације од 8. октобра 2013. г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». URL: http://government.ru/media/files/41d49508643d1f64e871.pdf.
  24. Шереги Франц, Дмитриев Николай, Арефьев Александр, Российские вузы и международный рынок образовательных услуг, Научно-педагогический потенциал и экспорт образовательных услуг российских вузов (социологический анализ), Центр социального прогнозирования, Москва, 2002.
  25. Эстулин Даниэль, Кто правит миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе, Минск, Попурри, 2008.
  26. Castells Manuel, The Rise of the Network Society, the Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 1996.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 327::911.3(470+571)"20" 11-29