Tema broja

POLITIČKO KOMUNICIRANJE

MEĐUNARODNO ⁄GLOBALNO KOMUNICIRANjE U ESTETIZOVANOJ STVARNOSTI – PROPAGANDA ILI GLOBALNO RAZUMEVANjE

Sažetak

Osvajanje svetskog tržišta postalo je osnovni cilj medijskih oligarha koji se ne zalažu za demoktratizaciju i integraciju, već svojim programima u okviru procesa kulturnog imperijalizma promovišu kulture razvijenih zemalja. U globalnom okruženju postmoderni mediji istovremeno postaju akteri, kreatori i distributeri događaja promovišući izgled, a ne sadržaj i značenje poruke koju prenose. Globalno komuniciranje izmenilo je paradigmu prostor/vremena, a nestankom saosećanja i interesovanja publike iz ‘centra’ za događaje na ‘periferiji’, došlo je do stvaranja osećaja ‘bezbednog’ posmatranja vesti van zone opasnosti i odsustva empatije. Za razliku od tradicionalnog poimanja stvaranosti, estetski privid odnosno novoproizvedena medijska realnost zbunjujuće deluje na publiku koja više ne može da oceni šta je fikcija, a šta stvarnost, šta je istina, a šta manipulacija. Rad ima za cilj da korišćenjem deskriptivne i komparativne metode ukaže na sličnosti i razlike između međunarodnog i globalnog komunicitanja u estetizovanoj, medijski proizvedenoj stvarnosti sa posebnim osvrtom na uticaj propagande i značaj ideje globalnog razumevanja koje dolazi u središte interesovanja sa razvojem globalne javne sfere. Zaključuje se da postoje ozbiljne prepreke razumevanju u virtuelnom prostoru u osvajanju globalnog publiciteta, razvijanju dijaloga i pluralizma, jer nasuprot ideji o razumevanju i toleranciji, na Internetu je prisutna manipulacija, propaganda, jezik mržnje, nacionalistički diskurs, cenzura.

Ključne reči:

Reference

  1. Бодријар Жан,Симулакруми и симулација, Светови, Нови Сад, 1991.
  2. Вирилио Пол, Информатичка бомба, Светови, Нови Сад, 2000.
  3. Вукадиновић Маја, Звезде супермаркет културе – медијска слава у потрошачком друштву, Клио, Београд, 2013.
  4. Вуксановић Дивна, ”Како је могућа револуција у ери медијске глобализације”, Култура полиса, Култура-Полис, Нови Сад и Институт за европске студије, Београд, бр. 9 (17)/2012,75-88.
  5. Вуксановић Дивна, ”Филозофија медија: постмодерни медији − дијалог у ери интерактивности”, Медијски дијалози, часопис за истраживање медија и друштва, Подгорица, бр.10 (27-28)/2017, 25-34.
  6. Гир Чарли,  Дигитална култура, Клио, Београд, 2011.
  7. Даглас Келнер, ”Глобализација и постмодернизаокрет”, у:Глобализација − Мит или стварност, социолошка хрестоматија (приредио Владимир Вулетић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003, 61-70.
  8. Деј Луис Алвин, Етика у медијима – Примери и контроверзе, Медија центар и Плус, Београд, 2004.
  9. Ђорђевић Јелена, Посткултура: увод у студије културе, Клио, Београд, 2009.
  10. Јевтовић Зоран, Јавно мнење и политика, Академија лепих уметности и Центар за савремену журналистику, Београд, 2003.
  11. Јевтовић Зоран, ”Привиди плурализма у глобалним масмедијским пећинама”, Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд, бр.124/2009, 125-142.
  12. Келнер Даглас, Медијска култура,Клио, Београд, 2004.
  13. Кин Џон, Медији и демократија,ФилипВишњић, Београд, 1995.
  14. Негропонтe, Николас, Бити дигиталан, Клио,Београд,1998.
  15. Радојковић Мирољуб и Милетић, Мирко, Комуницирање, медији и друштво,Учитељски факултет, Београд, 2008.
  16. Радојковић Мирољуб, Стојковић Бранимир и Врањеш Александар, Међународно комуницирање у информационом друштву, Клио, Београд, 2015.
  17. Херман Едвард и Мекчесни Роберт, Глобални медији,  Клио, Београд, 2004.
  18. Fraсer Nаncy, ”Tranсnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Effucacy of Public Opinion in Poсt-WeсtphalianWorld”, in: Theory, CultureandSociety, 24 (4), 7-30, 2007.
  19. Lovink Gert, Networkс Without a Cauсe − A Critique of Social Media, Polity Press, Cambridge, 2011.
  20. Mc Gill Douglaс, The Largemouth – Citizen Journaliсm Manual, 2007, http://www. mcgillreport.org/largemouth.htm, 20. 3. 2018.
  21. Кeane Јohn, Global Civil Society?Cambridge, Cambridge Univerсiti Press, New Jork, 2003.
PERIODIKA Politička revija 2/2018 2/2018 УДК 316.77:32.019.5 25-41
ç