Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA PRED IZAZOVIMA EVROPSKE UNIJE

MEĐUNARODNO-PRAVNI POLOŽAJ SRBIJE I RAZVOJ PRIMARNOG PRAVA EU

Sažetak

Srbija je nakon 2008. godine ustupila značajan deo su­vereniteta EU. To je nova međunarodno-pravna situacija u odnosu na onu u kojoj se Srbija nalazila u periodu od 1878. do 2000. godine. U EU su se takođe dešavale značajne prome­ne, posebno nakon propasti Ustava za Evropu 2005. godine. Primarno pravo EU i jedinstveni integrativni procesi su nakon perioda koji je simbolizovao Ugovor iz Mastrihta 1992., zamenjeni sa dva različita stepena integracija, izvan i unutar evrozone. Srbija je u tom procesu integracija sui generis. Osnovni kriterijum za Srbiju u evropskim integracijama nije ispunjenost uslova za članstvo u evrozoni, već priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Srbija kao članica EU će zato biti u trećem krugu integracija.

Ključne reči:

Reference

  1. Ђорђевић, Стеван: Увод у међународно право, Правни факултет, Београд, 2007
  2. Јањевић, Милутин: Консолидовани Уговор о Европској унији и Уговор о функционисању Европске уније (2008/С 115/01) са Повељом о основним правима Европске уније, Службени гласник, Београд, 2009
  3. Клаус, Вацлав: Европа и ЕУ: поглед политичара и поглед економисте, Службени гласник, Београд, 2010
  4. Кнежевић Милош: Изневерена држава, Институт за политичке студије, Београд, 2007
  5. Крећа, Миленко; Пауновић, Милан: Практикум за међународно јавно право, Досије, Београд, 2002
  6. Ле Фир, Луј: Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2010
  7. Ракић, Бранко: Хармонизација југословенског права са правом Европске уније, Правни факултет, Београд, 1997
  8. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council/Commission Opinion on Serbia s application for membership of the European Union, Brussels, 12. 10. 2011
  9. The Economist, Лондон, новембар 2011., www.economist.com
  10. http://www.nspm.rs/hronika/hajnc-vilhelm-ne-trazimo-da-srbija-danas-prizna-kosovo-a-da-li-ce-se-to-desiti-kasnije-sada-se-ne-moze
  11. http://www.nspm.rs/hronika/viktor-ponta-rumunija-bi-2015-godine-mogla-da-prizna-kosovo.html, 23. 10. 2013
  12. http://www.spiegel.de/international/germany/merkel-wants-to-re-form-eu-with-more-powers-for-brussels-a-928988
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2014 УДК 340.04(497.11)“20“:340.137(4672EU) 175-190
ç