Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ И РАЗВОЈ ПРИМАРНОГ ПРАВА ЕУ

Сажетак

Србија је након 2008. године уступила значајан део су­веренитета ЕУ. To je нова међународно-правна ситуација у односу на ону у којој се Србија налазила у периоду од 1878. до 2000. године. У ЕУ су се такође дешавале значајне проме­не, посебно након пропасти Устава за Европу 2005. године. Примарно право ЕУ и јединствени интегративни процеси су након периода који je симболизовао Уговор из Мастрихта 1992., замењени са два различита степена интеграција, изван и унутар еврозоне. Србија je у том процесу интеграција sui generis. Oсновни критеријум за Србију у европским интеграцијама није испуњеност услова за чланство у еврозони, већ признање независности такозваног Косова. Србија као чланица ЕУ ће зато бити у трећем кругу интеграција.

кључне речи:

Референце

  1. Ђорђевић, Стеван: Увод у међународно право, Правни факултет, Београд, 2007
  2. Јањевић, Милутин: Консолидовани Уговор о Европској унији и Уговор о функционисању Европске уније (2008/С 115/01) са Повељом о основним правима Европске уније, Службени гласник, Београд, 2009
  3. Клаус, Вацлав: Европа и ЕУ: поглед политичара и поглед економисте, Службени гласник, Београд, 2010
  4. Кнежевић Милош: Изневерена држава, Институт за политичке студије, Београд, 2007
  5. Крећа, Миленко; Пауновић, Милан: Практикум за међународно јавно право, Досије, Београд, 2002
  6. Ле Фир, Луј: Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2010
  7. Ракић, Бранко: Хармонизација југословенског права са правом Европске уније, Правни факултет, Београд, 1997
  8. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council/Commission Opinion on Serbia s application for membership of the European Union, Brussels, 12. 10. 2011
  9. The Economist, Лондон, новембар 2011., www.economist.com
  10. http://www.nspm.rs/hronika/hajnc-vilhelm-ne-trazimo-da-srbija-danas-prizna-kosovo-a-da-li-ce-se-to-desiti-kasnije-sada-se-ne-moze
  11. http://www.nspm.rs/hronika/viktor-ponta-rumunija-bi-2015-godine-mogla-da-prizna-kosovo.html, 23. 10. 2013
  12. http://www.spiegel.de/international/germany/merkel-wants-to-re-form-eu-with-more-powers-for-brussels-a-928988
периодика Национални интерес 1/2014 УДК 340.04(497.11)“20“:340.137(4672EU) 175-190