Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE I SRBIJA 1924-2015.

Sažetak

Međunarodni sud pravde je jedan od šest glavnih orga­na Ujedinjenih nacija i naslednik Stalnog suda međunarodne pravde. Kraljevina SHS i Republika Srbija su više puta bile strana u postupku pred ovim međunarodnim sudovima. Analiza tih procesa i savetodavnih mišljenja pokazuje da postoji kontinuitet negativnih odluka i savetodavnih mišljenja kada se radi o Srbiji. Kraljevina SHS se realnije odnosila prema toj negativnoj praksi u kontekstu zaštite svojih nacionalnih interesa nego moderna Repu­blika Srbija koja godinama insistira na nekritičkom odnosu prema MSP iako slučajevi BiH protiv SRJ, Hrvatska protiv SRJ, savetodavno mišljenje povodom proglašenja nezavisnosti takozvanog Kosova i tužba SRJ protiv de­set NATO država, ubedljivo pokazuju da MSP primenjuje dvostruke standarde kada se radi o Srbiji.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамов С., Крећа М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2008.
  2. Гускова Е., Историја југословенске кризе 1990-2000, први део, ИГАМ, Београд, 2003.
  3. Гускова Е., Историја југословенске кризе 1990-2000, други део, ИГАМ, Београд, 2003.
  4. Елзесер Ј., Ратне лажи: од косовског сукоба до процеса Милошевићу, Јасен, Београд, 2004.
  5. Кнежевић М., Крстарећа демократија: агресија НАТО на Југославију, Биро Радунић, Београд, 1999.
  6. Крећа М., Пауновић М., Практикум за међународно јавно право, Досије, Београд, 2002.
  7. Крећа М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2012.
  8. Кривокапић Б., Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Службени гласник, Београд, 2010.
  9. Костић С., Међународни односи и међународно право, Школска књига, Загреб, 1966.
  10. Ле Фир Л., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2008.
  11. Сасоли М., Бувије А., Како право штити у рату: случајеви и документа, Међународни комитет Црвенога крста, Београд, 2003.
  12. Стојановић Р., Србија пред Међународним судом правде, Филип Вишњић, Београд, 2007
  13. Царић С., Саветодавна мишљења у међународном правосуђу, Службени гласник, Београд, 2009.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2015 УДК 341.645.2:94(497.11) “1924/2015“ 235-255
ç