Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ AD HOC ТРИБУНАЛИ КАО ФЕНОМЕН САВРЕМЕНЕ БИОПОЛИТИКЕ

Сажетак

У овом чланку аутор питање међународних ad hoc трибу­нала разматра из перспективе савремене политичке филозофије тј. аргументује да је реч о сложеном политичком и друштвеном феномену биополитике, која се разумева као мрежа управљачких и контролних механизама неоли­берализма. Анализирајући различите облике политичких и (пост)правних пракси растакања суверенитета у либералним и постмодерним дискурсима, аутор указује да оснивање ad hoc трибунала припада ширем опсегу делатности усмерених или на покушаје успостављања нових или слабљења постојећих кључних међународних институција. Штавише, скреће се пажња на чињеницу да се ове праксе испостављају као егземпларан израз доктрине интервенционизма, као и да је одговоре на овакву ситуацију потребно тражити у новој рехабилитацији темељних институција и међународног права у целини.

кључне речи:

Референце

  1. Agamben, Giorgio, State of Exception, The University of Chicago Press, Chi­cago, 2005.
  2. Agamben, Giorgio, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press, Stanford, 1998.
  3. Agamben, Giorgio, Means Without End: Notes on Politics, University of Min­nesota Press, Minnesota, 2000.
  4. Badiou, Alain, The Rebirth of History, Verso, London New York, 2012. Badiou, Alain, Polemics, Verso, New York, 2006.
  5. Bernstein, Richard, The Abuse of Evil: The Corruption of Politics and Religion since 9/11, Polity Press, Malden, MA, 2005.
  6. Дузинас, Костас, Људска права и империја, Службени гласник, Београд, 2009.
  7. Laughland, John, A History of Political Trials, Peter Lang, Oxford, 2008.
  8. Ranciere, Jacques, Chronicles of Consensual Times, Continuum, New York, 2010.
  9. Kalyvas, Andreas, „The Sovereign Weaver“, у Politics, Metaphysics and Death, A. Noris, Duke University Press, 2005.
  10. Koljević, Bogdana, Biopolitika i politički subjektivitet, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
  11. Hart, Michael, Negri, Antonio, Empire, HUP, Cambridge, 2000.
  12. Hart, Michael, Negri, Antonio, Multitude, The Penguin Press, New York, 2004.
  13. Gelb, Leslie, „Necessity, Choice and Common Sense“, in Foreign Affairs, 88.no.3.Maj/June 2009.
  14. Reichberg, Gregory, Syse, Henrik, Begby, Endre, The Ethics of War, Blackwell Publishing, 2006.
  15. Foucault, Michel, Naissance de la biopolitique, Seuil Gallimard, 2004.
  16. Foucault, Michel, Society Must be Defended, Picador, New York, 2003.
периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 341.645.5:321.0113 67-82