Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

MEĐUNARODNI INCIDENTI – POJAM I VRSTE

Sažetak

Rad se bavi složenim problemom međunarodnih incidenata, koji ima i teorijski i praktični značaj. U uvodnom delu obrađen je pojam međunarodnog incidenta, koji je definisan kao neki neprijatan slučaj, mali sukob i slično, koji ugrožava ili kvari odnose u međunarodnoj zajednici, a posebno između država ili izaziva druge više ili manje izražene štetne posledice. Zatim je ukazano na određene sličnosti i razlike između međunarodnih incidenata, sporova, kriza i konflikata. Drugi deo rada sadrži klasifikaciju međunarodnih incidenata prema razlozima zbog kojih nastaju. Tu je ukazano da incidenti mogu nastati kao posledica odluka vlada pojedinih država, delovanja državnih organa nezavisno od volje vlade, akcija nezavisnih pojedinaca, nesrećnih slučajeva, prirodnih događaja, ali i iz raznih drugih razloga, pa čak i usled postupaka životinja. Sledeći deo rada bavi se vrstama incidenata prema njihovoj prirodi pri čemu su posebno obrađeni vojni incidenti, granični incidenti, atentati i diplomatski incidenti, zato što oni najčešće izbijaju između država i što njihove posledice mogu biti vrlo teške. Konačno, poslednji deo rada bavi se vrstama incidenata prema njihovim posledicama. Tu su dati analiza i primeri incidenata koji su se pretvorili u sporove, incidenata koji su prerasli u krize i, na kraju, incidenata koji su se izrodili u konflikte, bilo da je neko iskoristio određene događaje ili čak sam stvorio incidente da bi mogao da ih iskoristi za svoje ciljeve, pa i započinjanje oružanog sukoba. Rad sadrži zaista veliki broj primera iz prakse, od kojih su neki zaboravljeni, a drugi se tiču najnovijih zbivanja.

Ključne reči:

Reference

  • Baumann, Carol Elder. 1973. The Diplomatic Kidnappings: A Revolutionary Tactic of Urban Terrorism. Leiden: Martinus Nijhoff.
  • Зорић, Миланко. 2010. „Међународне кризе“. Војно делo, 4, 292-333.
  • Ильин, Ю. Д. 2008. Международное публичное право. Москва: Норма.
  • Işyar, Ömer Göksel. 2008. „Definition and Management of International Crises”. Perceptions, Winter, 1-10.
  • Klein, C. 2013. „The Pastry War, 175 Years Ago“, History, Nov. 27, 2013, www.history.com/news/the-pastry-war-175-years-ago
  • Кривокапић, Борис. 2017. Међународно јавно право. Београд: Институт за упоредно право.
  • Кривокапић, Борис. 2017. Мир и рат у међународним односима и праву. Београд: Институт за упоредно право.
  • Кривокапић, Борис. 2018. „Примена силе против појединаца, везано за међународне односе у миру“. У: Употреба силе у међународним односима, Жаклина Новичић (ур.). Београд, 201-228.
  • Krivokapić, Boris. 2019. „The NATO Bombing of Yugoslavia (1999) 20 Years Later – Problems of Legality, Legitimacy and Consequences”. David vs. Goliath: NATO war against Yugoslavia and its implications, Nebojša Vuković (ed.). Belgrade, 19-56.
  • Лебедева, М.М. 1999. Политическое урегулирование конфликтов. Москва: Аспект Пресс.
  • Merrills, J. G. 2005. International Dispute Settlement. NYC: Cambridge University Press.
  • Митић, Миодраг. 2002. Поете у фраку. Београд: Филип Вишњић.
  • Новаковић, Милета. 1938. Oснови међународног јавног права, II. Београд: Привредник.
  • Петровић, Славољуб Ђера. 2001. Дипломатски практикум. Београд: ДТА.
  • Robertson, William Spence. 1944. „French Intervention in Mexico in 1838”, Hispanic American History Review, no. 2, 222-252.
  • Hamilton P., Requena H.C., van Scheltinga L. and Shifman B. (eds.). 1999. The Parmanent Court of Arbitration: International Arbitration and Dispute Resolution. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  • Houben, Marc. 2005. International Crisis Management: The Approach of European States. London: Routledge.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 2/2020 2/2020 327.5 241-275
ç