Tema broja

DIVERZITET MARGINALIZOVANIH GRUPA KAO IZAZOV SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RAD

MEĐUGENERACIJSKA SOLIRADNOST U SRBIJI- KOLIKO BRINEMO O STARIJIM OSOBAMA

Sažetak

Demografski trend starenja stanovništa predstavlja globalni fenomen. U Srbiji broj starijih osoba u ukupnoj populaciji je u stalnom porastu, što neminovno dovodi do porasta broja osoba sa funkcionalnim zavisnostima i hroničnim oboljenjima. Ovo znači da će sistemi pružanja dugoročne nege morati da se adaptiraju u cilju pružanja adekvatne i kvalitetne nege, a istovremeno će rasti značaj neformalnih oblika pružanja pomoći. Cilj ovog istraživanja je prikaz obima i karakteristika međugeneracijske solidarnosti u Srbiji. Za realizaciju cilja koristili smo dostupnu relevantnu literaturu. Analizirali smo rezultate istraživanja obima i sadržaja međugeneracijske razmene u okviru projekta „Međugeneracijske solidarnosti“, kao i relevantnih istraživanja sprovedenih u zemljama Evropske unije. Zaključujemo da je međugeneracijska solidarnost u Srbiji intenzivna, da podrazumeva učešće svih generacija (mlađih, srednjih i starijih) i da postoji prostor za nova istraživanja u oboj oblasti koja bi predstavljala osnov za kreiranje inkluzivnih javnih politika. Međugeneracijska solidarnost izuzetno je važna i zahteva ekosistemski pristup u njenom izučavanju zbog neprestanih interakcija i transakcija između pojedinaca, porodica i zajednice.

Ključne reči:

Reference

  • Бенгстон Верн и Ел Робертс Роберт”Intergenerational solidarity in aging families: An example of formal theory construction.” Journal of Marriage and the Family, Национални савет за породичне односе,бр. 4, 1991, стр. 856
  • Врачевић Милутин, Тодоровић Наташа, Зајић Градимир и Кузманов Лидија, „Међугенерацијска размена у Републици Србији“, Црвени крст Србије, Београд, 2019, стр. 23-45
  • Катц Рут, „Intergenerational family relations and subjective well-being in old age- а cross-national study“, European Journal of Ageing6(2) 2009, стр. 79-90.
  • Милошевић Оља, „ Пројекат „Растимо заједно“ пример међугенерацијске интеграције-студија случаја“, Геронтологија, Геронтолошко друштво Србије, Београд, 2/2018, стр. 70.
  • Силверстеин Мерил и Бенгстон Верн (1997). Intergenerational solidarity and the structure of adult child-parent relationships in American families. American journal of Sociology,  бр. 103(2), 1997, стр. 432.
  • Хедберг, Е.Ц., The social Production of Intergenerational Exchange, Retrieved December 2004 ,University of Chicago, 14/2007.
  • https://www.oecd.org/social/ministerial2011/session3payingforthepastprovidingforthefutureintergenerationalsolidarity.htm приступљено дана 11/07/2019. године
  • https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Population_age_structure_by_major_age_groups,_2007_and_2017_(%25_of_the_total_population).pngприступљено дана 12/07/2019. године
PERIODIKA Socijalna politika 3/2020 3/2020 УДК 364.4-053.9(497.11) 51-61
ç