Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

МЕДИЈСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ РАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА У БРИТАНСКОЈ СЕРИЈИ „SPOOKS“

Сажетак

У тексту се бавимо анализом репрeзентациjе рата про­тив тероризма у британској серији Spooks. На самом почетку наглашавамо да је настала у контексту феноме­на комплексне телевизије, који подразумева комбиновање неколико тематских наративних токова. Будући да је произведена убрзо након што су Сједињене Америчке Државе и Велика Британија прокламовале „рат против тероризма“, овај феномен је у средишту наратива серије. У анализи употребљавамо теорију медија и културалне студије да бисмо показале како серија Spooks користи савремене дискурсе који колају у медијској сфери, којој и сама припада, а повезани су са ратом против тероризма, функционисањем шпијунских служби и њихових агената. Мада је наратив серије структуриран око парадигме „сукоба цивилизација“, у којој се Западна алиjaнса супротставља тероризму свих осталих незападних друштава, пре свега оном који долази из муслиманског света, суптилнија анализа открива да серија указује и на друге могућности углавном маргиналним наративним линијама.

кључне речи:

Референце

  1. Beck, Urlick, The Terrorist Threat: World Risk Society Revisioned, у: Ritzer and Z. Atalay (Eds), Readings in Globalization: Key Concepts and Ma­jor Debates, Miley-Blackwell, Oxford, 2010, стр. 263-270.
  2. Bongar, Bruce et al. (Eds.), Psychology of Terrorism, OUP, Oxford, 2006.
  3. Breckenridge, James N. and Philip G. Zimbardo, „The Strategy of Terrorism and the Psychology of Mass-Mediated Fear“, у: Bongar et al. (Eds.), Psy­chology of Terrorism, OUP, Oxford, 2007, 116-136.
  4. Breton, Hugh Ortega, „Screening for Meaning: Terrorism as the product of a Paranoid Style in Politics and Popular Culture“, 2011. Интернет: http://epubs. surrey.ac.uk/7305/2/Ortega%20Breton%20_20n_%20Screening%20for%20Meaning%20Terrorism%20as%20 the%20product%20of%20a%20Paranoid%20Style.pdf. 06/05/2015.
  5. Coçkun, Bezen Balamir, „Words. Images, Enemies: Macro-Securitization of the Islamic Terror, Popular TV Drama and the War on Terror“, Turkish Journal of Politics, 3 (1),2012, стр. 37-51.
  6. Crenshaw, Martha, „The causes of terrorism“, Comparative Politics. 13(4), 1981, стр. 379-399.
  7. Erickson, Christian William, „Thematics of Counterterrorism: Comparing 25 and MI-5/Spooks“, Critical Studies on Terrorism, I, No. 3, December 2008, стр.343-358.
  8. Hungtington, Samuel P., „The Clash of Civilizations?“ in: G. Ritzer and Z. Atalay (Eds), Readings in Globalization: Key Concepts and Major Debates, Miley-Blackwell, Oxford, 2010, стр.23-33.
  9. Johnson, Angella, Creator of TV drama Spooks reveals the secrets of her suc­cess. Daily Mail. Интернет: http://www.dailymail.co.uk/news/article-415854/Creator-TV-drama-Spooks-reveals-secrets-success.html_2006. 06/05/2015. Kackman ,Michael et al., Flow TV Television in the Age of the Media Conver­gence. Routledge, New York, 2011.
  10. Mitchell, William John Thomas: Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to the Present. The University of Chicago Press, Chicago, 2011.
  11. Mittell, Jameson: Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Sto­rytelling. New York University Press, New York, 2015.
  12. Moghaddam, Fathali M., „The Staircase to Terrorism: A Psychological Explo­ration“, American Psychologist. Vol. 60, No. 2, 2005, стр. 161-169.
  13. Nelson, Robin: State of Play: Contemporary ‘High-End’ TV Drama, Manches­ter University Press, Manchester, 2007.
  14. Pieterse, Jan Nederveen: Globalization and Culture: Global Melange, Rownman and Littlefield, Lanham, 2009.
  15. Ritzer, George: The McDonaldization of Society. Pine Forge Press, Thousand Oaks, CA, 1996.
  16. Steuter, Erin и Deborah Wills: At war with metaphor: media, propaganda, and racism in the war on terror. Lexington Books, Lanham, 2008.
периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 316.74(410):327.88 209-224